sinkretizam

  sinkretizam – imenica, muški rod

  značenje reči sinkretizam:

  – jedinstvenost, neraščlanjivost nekog stanja
  – spajanje (često nespojivih) mišljenja, stavova, filozofija
  – lingv. formalno izjednačvanje dva padežna oblika i spajanje u jedna oblik (nominativ – vokativ, akuzativ-genitiv, imaju isti oblik) karakteristično za slovenske jezike odnosno srpski jezik

   

  Poreklo reči:

  grč.συγκρητισμός, sunkrētismós, savez gradova Krita (grčko ostrvo)

  Pojam potiče od priče da su se krtiski gradovi ujedinjavali protiv neprijatelja bez obzira na međusobne razmirice.

  sinkretizam značenje poreklo reči

  Postoje i druga tumačenja porekla ove reči:

  Reč se povezuje sa sledaćim starogrčkim glagolima:

  grč. – kretismos, ležati

  odnosno

  grč. – kretizein, ležati kao Krićanin

  kao i sa glagolom:

  grč. – kerannynai, mešati izmešati

  Klajn i Šipka u Velikom rečniku stranih reči daju tumačenje – savez Krićana

  Pogledaj: kako je nastala reč – android

  Primeri upotrebe:

  U ono se vrijeme naročito proučavao Platon , pa su ga suprotstavljali Aristotelu čija je filozofija dominirala kroz cijeli srednji vijek i još na početku novog vijeka. Oni su svoje nastojanje da sjedine te dvije filozofije nazvali sinkretizmom.

  У таквим околностима настаје својеврстан синкретизам песништва и историје. Као што у миту уочавамо синкретизам поезије, религије, филозофије, па и рудиментарних облика науке, тако у нашој култури поменутог раздобља …

  Pogledaj: kako je nastao glagolsunuti

  Оn je potpuno uspeo da ostvari reintegraciju srednjovekovnog žitija u oblik antičke biografije, oblik koji je već u poznoantičkim stolećima pokazivao znake deformacije i sinkretizma.

  Tačnije, „novi kreativni nered“ u (post)komunističkim studijama uslovio je teorijsku pluralizaciju i sinkretizam koji je zamenio vladavinu zatečenih, jasno artikulisanih paradigmi.

  Синкретизам номинатива и вокатива у руском језику даје могућност различитог тумачења и превођења неких места у поеми. Није увек јасно да ли је песник употребио неки именички облик у значењу номинатива или у значењу …

  На тај начин је Пушкин постигао не само синкретизам књижевних жанрова, поеме, драме и новеле, него и синкретизам других облика уметности књижевности и музике.

  Спољни, формални знак тога стања јесте, с једне стране, синкретизам облика акузатива и генитива плурала супстантива рационалија и њихових замена или врста речи које су с њима у конгруенцији …

  « Back to Glossary Index