eskapizam

  eskapizam – imenica, muški rod

  značenje reči eskapizam:

  – begstvo iz realnog u imaginarni svet
  – izbegavanje problema

  eskapizam značenje poreklo reči

  poreklo reči eskapizam:

  eng. escape, pobeći

  Zanimljivo:

  U osnovi engleske reči escape nalazi se stari glagol:

  lat. – *excappāre

  ex, iz + cappere, cappa, kaput, ogrtač (obično sa kapuljačom)

  Bukvalni prevod ovog kasnolatinskog glagola bi bio:

  pobeći tako da onom ko progoni ostane ogrtač u ruci.

  Pogledaj: šta znači reč – demijurg

  Primeri upotrebe:

  Албанка ми је, сем тога, пребацивала, да је то проучавање сонета Микеланђела, просто разонода, ескапизам, једног буржуја, а не потреба. Уплашио сам се, каже, Италије. Уплашио, да ћу бити интерниран, ако дође до рата, …

  M. Crnjanski, Kod hiperborejaca

  Завршавамо парадоксом: не сматрамо ни да је социјални ескапизам сам по себи, као такав, зло. Додуше, са моралног гледишта, лакше се може разумети и оправдати социјални ескапизам у либералној демократији него у …

  Pročitaj: kako je nastala reč – vasiona

  Својеврстан ескапизам постоји и у оним причама о људима који пред животом измичу у лудило и који својим примером намећу питање да ли је лудост губитак разума или стицање нових сазнања и вредности.

  To je svojevrstan »eskapizam naopako«. Svet eskapista je, po rečima istoričara melodrame Majkla Buta, »prividan svet, nastanjen ljudima kakvi postoje samo u mašti, ispunjen pravdom kakva postoji samo u mašti, koji nudi tako potpuno …

  Пре десет година отишао сам у дечје одељење једне библиотеке у том и том граду и затражио Хобита, а библиотекарка ми рече, „О, то имамо само на одељењу за одрасле, мишљења смо да за децу није добар ескапизам.

  Антарктик као последња истражена област на земљи, још увек недовољно позната, својом даљином и неприступачношћу делује на егзотичност и ескапизам;

  Taj eskapizam, doduše formalan i uslovan, oslobodio je Kovačev tekst zamršenog spleta konkretnih podataka i prividno prekinuo veze sa tlom na kome se ostvaruju mračne tragedije njegovih junaka .

  Када долази до смакнућа? Кобни тренутак настаје када се човек реши на бекство, на ескапизам, на одбрану уместо на борбу, на трансформацију уместо реализације.

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index