šiparac, šiparica

   

  šiparac, šiparica – dečak i devojčica u uzrastu koji još  nije dostigao period zrelosti, odraslog čoveka.

  Prevalio dvadesetu a ćosav kao šiparac.

  Ponaša se kao zaljubljena šiparica.

  To  su reči koje su  izvedene od naziva jedne vrste riba iz Dunava.

  Vuk u Rječniku navodi:

  šipar, šipara, šiparac

  1. od Dunva dolje do Poreča, moruna(vrsta ribe) muškog roda
  2. kaže se poodraslom detetu muškome

  M.Zlatanović u svom rečniku govora južne Srbije daje sledeće tumačenje:

  шипа́рац

  прасе од три-четири месеца

  шипа́рче 

  (мн. шипа́рчики) дем. од шипарац.

  „Купи́ја на пи́јац две шипарчики” (Ристовац)

  Vraćamo se na Vukovu tumačenje:

  I danas se u ribolovačkoj literaturi može pronaći naziv za vrste ribe šip, sip. Razlika je u tome što se u današnje vreme taj naziv odnosi na kratkonosu kečigu.

  Pre nego što je podignuta brana na Đerdapu, ribolov je bio važna privredna grana u Srbiji, kao i svim zemljama kroz koje Dunav protiče. Od praistorije najvažniji ulov u Dunavu je bila riba moruna ( rus. beluga). Moruna se mrestila u  Dunavu, tako da je iz plitkih voda Crnog mora plovila uzvodno sve do Beograda. Pamte se ulovi ove ribe koji  su ponekad težili i do 1.000 kg.

  Moruna spada u štitonoše, ribe sa hrskavim skeletom i telom koje nije pokriveno krljuštima nego hrskavim pločicama. Te pločice, na leđima posebno, izgledaju prilično oštro, podsećaju na trn. Prslovenska i straosrpska reč za trn je šip – u osnovi reči šipak.

  Otuda i naziv ribe šip odnosno šipar.

  Da bi potpuno povezali ovo značenje sa poodraslim devojčicama i dečacima, potrebno je da obratimo pažnju na sledeće:

  Morune su imale na obalama Dunava gotovo božanski status (srpska i slovenska boginja Morana). Ulov od nekoliko stotina kilograma, koliko je često težila ova riba, izazivao je veliko poštovanje u srpskom narodu. Smatralo se da su tako krupne ribe isključivo ženskog pola, dok su one sitnije muškog i one su se našivale šipar. Vremenom je taj naziv prešao i  na ostale vrste štitonoša pa su kečige, takođe štitonoše, koje spadaju  u najsitnije ribe, dobile naziv šip, sip ili šipar.

  rus. – шип

  Samim tim, dečak (kasnije je stvoren i oblik ženskog roda) devojčica, koji još uvek nisu dostigli svoju punu zrelost ili veličinu odgovaraju ovom opisu, odnosno terminu – šiparac, šiparica.

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleizvini
  Next articlečeljad