Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • sever
  sever -  imenica, muški(...) - Read More
 • senzacija
  senzacija – imenica,(...) - Read More
 • šetati
  šetati se,(...) - Read More
 • sijaset
  sijaset imenica, muški(...) - Read More
 • sikter
  sikter – uzvik značenje(...) - Read More
 • silueta
  silueta – imenica,(...) - Read More
 • simultan, simultano
  simultan, -a, -o –(...) - Read More
 • sinergija
  sinergija – imenica,(...) - Read More
 • sinkretizam
  sinkretizam – imenica,(...) - Read More
 • šiparac, šiparica
  šiparac – imenica, muški(...) - Read More
 • sir
  sir  - imenica, muški(...) - Read More
 • šizika
  šizika – imenica, ženski(...) - Read More
 • skalabilan
  skalabilan –(...) - Read More
 • skalamerija
  skalamerija, imenica(...) - Read More
 • skandal
  skandal - imenica, muški(...) - Read More
 • skarabudžiti
  skarabudžiti – glagol,(...) - Read More
 • skorup
  skorup, imenica, muški(...) - Read More
 • skvot, skvoter
  skvot - imenica, muški(...) - Read More
 • slavistika
  slavistika – imenica,(...) - Read More
 • slavuj
  slavuj -  imenica, muški(...) - Read More