Srpski rečnik – Glossary

Online rečnik srpskog jezika  koji se bavi poreklom reči, nastankom i razvojem srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • vreća
  vreća – imenica, ženski(...) - Read More
 • vuna Kićo
  vuna Kićo,(...) - Read More
 • vunena vremena
  vunena vremena,(...) - Read More
 • zabela
  zabela imenica ženski(...) - Read More
 • zamečanije
  zamečanije, imenica,(...) - Read More
 • zamorje
  zamorje, imenica srednji(...) - Read More
 • zapodevati
  zapodevati,(...) - Read More
 • zarez, zapeta
  zerez – imenica, muški(...) - Read More
 • zaručiti
  zaručiti,(...) - Read More
 • zaručnica
  zaručnica, imenica(...) - Read More
 • zaručnik
  zaručnik, imenica muški(...) - Read More
 • žbir
  žbir - imenica muški(...) - Read More
 • zdrav, zdravo
  zdrav pridev zdravo(...) - Read More
 • zeba ptica
  zeba, imenica ženski(...) - Read More
 • žele, želatin
  žele, imenica, muški(...) - Read More
 • zemlja
  zemlja, imenica ženski(...) - Read More
 • ženski Petko
  ženski Petko - izraz,(...) - Read More
 • zepsti
  zepsti -(...) - Read More
 • zevati
  zevati -(...) - Read More
 • zgranut
  zgranut, - ta, - to -(...) - Read More