saraga

  saraga, imenica ženski rod

  značenje reči saraga:

  • vrsta ribe, keder, ukljeva, lat. Alburnus alburnus;

  Saraga je vrsta ribe koja je naročito poznata u srpskoj tradiciji;

  najviše se lovila u Skadarskom jezeru, zatim se sušila radi konzerviranja i prodavala na celoj teritoriji Srbije

  • mršava osoba

  • mršava životinja, ranije konj

  primeri upotrebe reči:

  1. сара̏га , е ж.   укљева, врста ситних сухих риба које се зими и уз Часни по̑ст продају у нискама по бакалницама. Ове рибе трговци су добављали из Скадра :   Вр̏ло фо̏лим зи̑ми да је̑м пече̏не сара̏ге . Rečnik kosovko metohijskog dijalekta, G. Elezović

  Saraga  je izraz za sušenu ukljevu koji se baš, baš davno koristio u ribarskim selima Skadarskog jezera.

  Sarage se mogu pržiti i na taj način što se stavi folija na ringlu, a zatim iste poređaju. Bez obzira na koji se način prže one su fantastične.

  Dimljena riba se kod nas ranijih godina jela veoma malo i to pretežno na posnim slavama. Izbor je bio sveden na sarage iz Rijeke Crnojevica.

  Pročitaj:  šta znači zaboravljena rečušur

  1. Kraljica Marija, udova počivšeg kralja, bila je istisnuta iz svih finansijskih konstrukcija i državnih poslova, čak i protokolarnih, jer je sve to na sebe preuzela kneginja Olga, Pavlova žena, “mršava saraga, lica kao u ajkule, pakosna i ambiciozna” (kako je opisuje jedan savremenik koji je često u to vreme poslom boravio u Belom dvoru).

  „Bićeš mršava kao saraga i prvi vetar će te oduvati“, zlokobno je predvidela dadilja …

  saraga kao saraga značenje
  mršava kao saraga

                                                              

  Prelepa je i izgleda zdravo i jedro i nije sašušena i mršava kao saraga.

  Mršav kao saraga. Štrči adamova jabučica, štrče kosti jagodične, …

  1. Moja keruša je mršava je kao saraga, čistim je od parazita svaki čas.

  Poreklo reči saraga:

  Za sada bez dovoljno odrednica.

  P.Skok navodi odrednicu saraga ali bez konkretnih veza.

  “Može biti dalmatsko- romanski leksički ostatak od lat. sragus…”

  U delu Encyclopaedia Londinensis, tom 22, John Wilkes, uz odrenicu sargus navedeno je da se radi o vrsti ribe koja je bila veoma cenjana na antičkim trpezama, prodavana na tržnicama antičkim Rima i Vencije.

  Isti naziv sargus se odnosi i na vrstu slatkovodne ribe.
  Bez drugih tumačenja o poreklu ove reči u latinskom sem da je preuzeta iz nekog drugog jezika.

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači rečbizgov

  Synonyms:
  keder, ukljeva, mršavica
  « Back to Glossary Index