Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • raboš
  raboš – imenica, muški(...) - Read More
 • radikalan
  radikalan,(...) - Read More
 • rakija
  rakija imenica, ženski(...) - Read More
 • rakita
  rakita – imenica, ženski(...) - Read More
 • raso, rasol
  raso, rasol – imenica,(...) - Read More
 • raspojasati se
  raspojasati se, glagol(...) - Read More
 • ratosiljati se
  ratosiljati se,(...) - Read More
 • raž
  raž – imenica, ženski(...) - Read More
 • razočarati
  razočarati -  glagol, (...) - Read More
 • redundantan
  redundantan, - tna, -(...) - Read More
 • relevantan
  relevantan,  releventna,(...) - Read More
 • reminiscencija
  reminiscencija -(...) - Read More
 • repa
  repa, imenica, ženski(...) - Read More
 • reš (pečen)
  reš - pridev značenje(...) - Read More
 • Resnik
  Resnik –(...) - Read More
 • revizija
  revizija – imenica,(...) - Read More
 • rezeda boja
  rezeda, pridev, ne menja(...) - Read More
 • rezolucija
  rezolucija – imenica,(...) - Read More
 • rival
  rival – imenica, muški(...) - Read More
 • riza
  riza - imenica Poreklo(...) - Read More