rakija

  rakija imenica, ženski rod

  značenje reči rakija:

  • alkoholno piće dobijeno destilacijom prevrele komine(prevrelo voče) od šljiva ili drugog voća, žita, krompira, …

  • раки̏ја , е  ж. 1.  алкохолно пиће које се добија варењем комине од грожђа, шљива и др. воћа .

  • Фиг.   посета :   За̑шли по ра̏кија   (тј. људи отишли у посете, како се тамо раније радило недељом и празником после службе божје).  — Да му иде̑мо на раки̏ју .

  Вру̑ћа раки̏ја   (кувана са шећером или медом).  —   Љу̑та раки̏ја : О̏мер бег ми пије љу̑ту раки̏ју .  — Мека раки̏ја .  — Kȍмова раки̏ја   (тј. од грожђане комине).

  Од раки̏је  пр̏венац најваља̑, па̏тока, шо̑ма ни̏шта не ваља̑.  — А. Де̏ ти је ба̑ца? — Б. Ене̑ га у каза̏ницу пече̑ раки̏ју .

  Poreklo reči rakija:

  rakija znači

  turcizam raki

  reč preuzeta iz arapskog aräq – znoj, tečnost koja nastaje ispravanjem

  vidi A. Škaljić, Rečnik turcizama

  У ДК. помиње се ова реч 1769 год. у с. Грапцу: (Писа)    Милић є҃ ракіе .   Реч је турска  raky , а ова, мисле турски лексикографи, постала од арап.   ‘arak   зној са чела ; течност добијена испаравањем, гас, шпирит који се добија кувањем воћа .

  Rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta, G. Elezović

  Primeri upotrebe reči:

  Ал’т” је маловина,ал’ ракије,

  Ал’ је мало љеба бијелога? …

  Па сједоше аге вечерати:

  Сира, љеба, ракије и вина,

  И дебела меса овнујскога; Женидба од Задра Тодора, нар. песма

  Pogledaj: kako je nastala reč – pihtije

  Домаће је пиће ракија, која се прави од шљива, а и од другог воћа, па и од дрењина. Много се троши и вино, које се доноси са стране, поглавито из Жупе. Међутим, треба истаћи да алкохолизам није много развијен: опијање је ретко.

  Печење ракије се раније обављало напољу, на отвореном простору или под надстрешницом. Било је потребно да комина буде у близини казана, као и посуде у које се складиштила испечена ракија.

  Производњу и трговину ракијом, како шљивовицом, тако и комовицом, свакако је подстицала цена на тржишту, која је управо почетком шездесетих година XIX века постепено повећавана.

   

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index