skorup

   

  skorup, imenica, muški rod

  skorup značenje reči:

  • kajmak; kora koja se uhvati na površini mleka nakon kuvanja

  napomena: u nekim rečnicima, P. Skok recimo, skorup se izjednačava  značenjski sa pavlakom. Nema razloga za tako nešto. Pavlaka, starosrpska reč, od glagola povlačiti je sasvim drugi proizvod i tako ga i narod pamti, vidi etnografske radove, npr. Sima Trojanović, Beli smok, Srpski etnografcki zbornik II, 1896

  Primeri upotrebe:

  Jedne žene stoku muzu, jedne mleko razlivaju, jedne skorup skidaju, jedne sir sire, jedne maslo tope. Nar.prip. vuk. 101.

   Pravo naški “ skorup”, inostranski “kajmak”. J. S. Reljković, Daničić Rečnik

  Skorup se proizvodi u domaćinstvima proizvođača mleka na primitivan način zanatskim postupkom pomoću drvene posude “karlice” a pakuje u drvenoj ambalaži “čabrici”.
  Dokle god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljuske  – u starim tekstovima upotrebljen reč skorup. Četvrta knjiga Mojsijeva – 6. glava
  Poreklo reči

  skorup – starosrpska, praslovenska reč  *skorupa, kora link

  Reč je gotovo zaboravljena, potisnuo je turcizam – kajmak

  rus. скорлупа – koža, ljuska

  Interesanto:

  Preobraženjski; Etimološki rečnik ruskog jezika – povezuje ovu reč sa lat. scrupus, odnosno savremena reč – skrupul ; Kao i indirektno Walde u svom Etimološkom  latinsko-nemačkom rečniku, s. 689

  glagolskoriti (se)

   

  Synonyms:
  kajmak
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlepastrmka
  Next articleskvot, skvoter