sever

   

  sever – strana sveta, starosrpska reč

  Praslovenska reč *sěverъ

  *skeuro-, * kewero, *kuero-, severni vetar

  severac – vrsta vetra

  sjeverina – inje

  gotski skura windis – hladni, olujni vetar, nevreme = severni vetar

  staroengleski, staronordijski skur (hladno nevreme)

  engl. shower – pljusak, Old Church Slavonic severu “north, north wind”


  staronemački – scur, oluja
  nem. Schauer – pljusak

  lat. kaurus – severni vetar

  Pravac duvanja vetra je donosio promenu u vremenu i samim tim određivao strane sveta.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleveriga
  Next articleglina