sinergija

  sinergija – imenica, ženski rod

  značenje reči sinergija:

  – saradnja, zajednički rad, sadejstvo
  – sadejstvo ljudi radi sticanja, ostvarivanja nekog cilja
  – udruživanje elemenata, sistema, radi postizanja neke funkcije ili obavljanja zadatka

  sinergija značenje poreklo reči

  Poreklo reči sinergija:

  grč.συνεργία (sunergía, saradnja)

  sun – (sa, zajedno, skupa) + érgon (rad)

  interesantno:

  Grčki prefiks σύν (sún) je u direktnoj vezi sa praslovenskim, sveslovenskim i starosrpskim prefiksom *sǫ-, su – u značenju zajedno skupa kao u primerima:
  sused, suprug, sumrak, …

  Pogledaj: kako je nastala i šta znači reč – mandat

  Primeri upotrebe:

  Последњих година мења се и приступ стратешког менаџмента а тиме се мења и концепт кључних компетентности, те се наглашава „технологија, умеће и синергија“.

  Синергија (садејство) Ово је дубоки основ за светоотачко учење о спасењу. То не значи да смо са Богом једнаки сарадници, те да Бог не може дејствовати независно од нас. Синергија значи да је Бог изабрао да дела преко нас.

  Za to bi se moglo naći i određeno objektivno opravdanje: svaki prijelaz iz mirovanja u stanje aktivnosti zahtijeva naime ponovnu mobilizaciju radnih sinergija.

   

  Pročitaj: šta znači reč – opskurno

  Другим речима, у контексту оваквог приступа/системског оквира, управо синергија (садејство засновано на принципу подударности, тј. „сарадње“ вољних елемената)“ јесте начин на који свеобухватни свеодређујући принцип …

  Podstiče se preduzetništvo na svim nivoima, na bazi optimalnih portfolija se „izbacuju“ poslovne jedinice koje mogu da maksimiziraju tržišnu i tehnološku sinergiju.

  Синергија уметности са краја двадесетог века има и својих мана и својих предности. Заокупљеност више чула истовремено може бити психолошки и интелектуално подстицајна. али и водити ка површности, и условити …

  « Back to Glossary Index