Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • urnebes
  urnebes imenica, muški(...) - Read More
 • uroboros
  uroboros -  imenica,(...) - Read More
 • Urumi
    Kao jedan od važnih(...) - Read More
 • uštap
  uštap – imenica,  muški(...) - Read More
 • uštva
  uštva – imenica, ženski(...) - Read More
 • ušur
  ušur imenica, muški(...) - Read More
 • utuk
  utuk imenica, muški(...) - Read More
 • uvo, uho
  uvo, množina uši –(...) - Read More
 • uzurpirati
  uzurpirati -  glagol,(...) - Read More
 • vabiti
  vabiti - (...) - Read More
 • vagabund
  vagabund – imenica,(...) - Read More
 • vajda
  vajda – imenica, ženski(...) - Read More
 • vajkati se
  vajkati se – glagol,(...) - Read More
 • vala
  vala – rečca značenje(...) - Read More
 • valjda
  valjda – rečca značenje(...) - Read More
 • Vampir
  vampir, - ira, imenica,(...) - Read More
 • vanilice
  vanilice  - vanilica,(...) - Read More
 • vapiti
  vapiti, vapijem, vapim –(...) - Read More
 • VAR fudbal
  VAR fudbal – akronim(...) - Read More
 • vasiona
  vasiona, imenica ženski(...) - Read More