Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • vidati
  vidati -(...) - Read More
 • vijagra, viagra
  vijagra, viagra –(...) - Read More
 • Vikipedija
  vikipedija,(...) - Read More
 • virman
  virman – imenica, muški(...) - Read More
 • viršla
  viršla imenica - ženski(...) - Read More
 • visokoparan
  visokoparan, -rna, -o,(...) - Read More
 • vispren
  vispren, pridev;(...) - Read More
 • vit, vitak
  vit, vita, vito –(...) - Read More
 • vizija
  vizija – imenica, ženski(...) - Read More
 • vladati
  vladati - (...) - Read More
 • vladika
  vladika, imenica, muški(...) - Read More
 • Vladimir
  Vladimir – muško(...) - Read More
 • vlast
  vlast - imenica, ženski(...) - Read More
 • vorteks, vortex
  vorteks, imenica muški(...) - Read More
 • vrabac
  vrabac, vrapca, gen.množ(...) - Read More
 • vran
  vran - pridev značenje(...) - Read More
 • Vranje
  Vranje - imenica,(...) - Read More
 • vrba
  vrba – imenica, ženski(...) - Read More
 • vrbopuc
  vrbopuc - imenica, muški(...) - Read More
 • vrbovati
  vrbovati, vrbujem –(...) - Read More