Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • Vladimir
  Vladimir – muško(...) - Read More
 • vlast
  vlast - imenica, ženski(...) - Read More
 • vorteks, vortex
  vorteks, imenica muški(...) - Read More
 • votiv
  votiv, imenica, muški(...) - Read More
 • vrabac
  vrabac, vrapca, gen.množ(...) - Read More
 • vran
  vran - pridev značenje(...) - Read More
 • Vranje
  Vranje - imenica,(...) - Read More
 • vrba
  vrba – imenica, ženski(...) - Read More
 • vrbopuc
  vrbopuc - imenica, muški(...) - Read More
 • vrbovati
  vrbovati, vrbujem –(...) - Read More
 • vreća
  vreća – imenica, ženski(...) - Read More
 • vući za nos
  vući za nos -(...) - Read More
 • vuna Kićo
  vuna Kićo,(...) - Read More
 • vunena vremena
  vunena vremena,(...) - Read More
 • zabela
  zabela imenica ženski(...) - Read More
 • zamandaliti
  zamandaliti – glagol,(...) - Read More
 • zamečanije
  zamečanije, imenica,(...) - Read More
 • zamorje
  zamorje, imenica srednji(...) - Read More
 • zaparložiti
  zaparložiti – glagol ,(...) - Read More
 • zapodevati
  zapodevati,(...) - Read More