virman

  virmanimenica, muški rod

  značenje reči virman:

  • uplatnica; nalog za uplatu, prenos sredstava; obrazac za prenos novca sa jednog računa na drugi; obrazac za bezgotovinsko plaćanje

  Plaćanje virmanom, virmansko plaćanje znači bezgotovinsko plaćanje;

  Prebacivanje novca sa jednog računa na drugi popujavanjem posebnog obrasca, naloga (virman) za takvu vrstu plaćanja.

  virman značenje

  Poreklo reči:

  francuskivirement, prenos, transfer (engleski)

   pročitaj: značenje i poreklo reči eventualno

  Primeri upotrebe reči:

  I ovde imamo tri faze rada: 1. ispisivanje i evidentiranje virmana 2. potpisivanje virmana 3. otprema virmana banci.

  Плаћање вирманом у року од три дана по пријему фактуре. Испорука до краја децембра …

  Često se događa, da se nedovoljno kontroliše  ispostavljanje virmana i stoga nastaju naknadne reklamacije zbog pogrešnih oznaka i nepotpunih podataka.

  У таквом случају уговарач није извршио обавезу на плаћање премије и осигуравач може да од њега захтева плаћање судским … Премија се плаћа као и друге новчане обавезе, у готовини, чеком, вирманом, али и компензацијом.

  U ovom slučaju nije izričito ugovoreno plaćanje virmanom u roku od 15 dana od nastanka dužničko-povereničkog odnosa.

  Купац ће извршити плаћање вирманом у року од 90 дана, рачунато од дана испостављања фактуре. Услови, цене и рокови плаћања утврђени су у …

  Клаузула мора садржати исплаћени износ (бруто), серију и број чека којим је исплата извршена, као и начин исплате (вирманом или у готову).

  Synonyms:
  transfer, prenos
  Tags: francuski
  « Back to Glossary Index