eventualno

  eventualno prilog

  značenje reči eventualno:

  • možda, moguće pod određenim okolnostima

  eventualan, eventualna, eventualno, pridev – moguć, ..
  eventualnost, imenica, ženski rod – ono što se može dogoditi pod određenim uslovima, mogućnost

   

  interesantno:

  eng. eventually konačno, krajnja mogućnost, na kraju

  Ovo je česta greška u prevodima sa engleskog jezika.

  Poreklo reči:

  lat. koren event -, od glagola evenire;  ex + venire pojaviti se, desiti se, rezultirati

  preko francuskog  jezika tokom 18 veka preuzeta u nemački i  druge evropske jezike.

  franc. – éventuel, 16 vek

  Primeri upotrebe reči:

  Profesionalni zabavljači obično su nastupali na porodičnim proslavama, posebno na svadbama, napolju ili u kući, eventualno u kafanama.

  Naravno, naše pretenzije su daleko skromnije: interesovalo nas je da saznamo od građana ne samo šta misle o ustanovama, nego i zašto su one, po njihovom mišljenju, takve i, eventualno, šta treba učiniti da se to stanje promeni.

  “I dalje mislim da sam kažnjen za primer, preteškom kaznom”, istakao je ovaj odbrambeni igrač, koji je imao priliku da se žali Arbitražnom sudu za sport u Švajcarskoj, ali uz rizik da mu kazna eventualno bude povećana na dve godine …

  Bonus:

  poreklo i značenje reči – implikacija

  eventualno implikacija srpski rečnik

  Primeri upotreba reči, prideva eventualan, eventualna, eventualno:

  Blagovremena evakuacija ima različite perspektive u eventualnom ratu zavisno od vojno-geografskog položaja zemlje i drugih faktora.

  Prati mrežne performanse da bi odredio eventualna podešavanja, i predvideo eventualne promene koje bi trebalo uraditi u budućem periodu.

  Postepen uspon na Tibetansku visoravan je nemoguć, tako da eventualna pojava simptoma akutne visinske bolesti mora pažljivo da se prati, a fizička aktivnost i naprezanje treba da budu svedeni na minimum tokom aklimatizacije.

  Primeri uporebe reči, imenice eventualnost:

  Ispast ću kukavica, a ovaj se žbir zacijelo pripremio i za takvu eventualnost. Zakoračio sam, dakle, u sobu i zatvorio za sobom vrata.

  Stoga treba pažljivo razmotriti eventualnost da se neke pretpostavke sadržane u programu, ne slažu sa stvarnošću i odraze kakva, bi takva eventualnost mogla imati na kretanje ukupnih potreba za kapitalom.

  Dok je ratna opasnost još samo lebdela nad srednjom Evropom, protivnici su izvršili mnoge pripreme za njenu eventualnost, jer niko nije želeo  iznenađenje.

  Synonyms:
  možda
  « Back to Glossary Index