batlija

  batlija, bahtlija imenica, muški rod

  značenje reči batlija:

  • srećnik, srećan čovek, čovek rođen pod srećnom zvezdom;  ko ima sreće u životu

  • neko ko ima toliko sreće u životu da je donosi i drugim ljudima – suprotno od baksuz

  Poreklo reči batlija:

  turski – baḫt + li –  bahtli, srećan

  batlija značenje

  primeri upotrebe reči:

  Голе́м је батли́ја, све му и́де од ру́ке

  Ти си свакоме батлија.

  За вас су оне по осам гроша, јер, знате, место није за трговину. Право да вам кажем, толико мене коштају… ни паре мање. Прва сте ми муштерија, па будите батлија

  Pogledaj: kako je nastala reč – razočarati

  Талија и талично је синонимно са „батлија“; супротно томе је „баксуз” односно „баксузлук”. По садржини, то веровање има сличности са фатализмом, али се не може с њим изједначити.

  Обичај да се за полаженика прими човек који први дође у кућу је архаичнији и распрострањен је и у другим крајевима Србије.“ Да би обезбедили срећу у кући и ако наиђе неко који није „батлија”, унапред позову комшију или …

  За њега се верује да може бити батлија који доноси срећу и даје благослове, јер када се приписује ефикасност благословима обичних људи, природно је да су благослови непознатих странаца још моћнији.

  Обичај да се за полаженика прими човек који први дође у кућу је архаичнији и распрострањен је и у другим крајевима Србије.“ Да би обезбедили срећу у кући и ако наиђе неко који није „батлија”, унапред позову комшију или …

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index