fiksacija

  fiksacija imenica, ženski rod

  značenje reči fiksacija:

  1. učvršćivanje: postupak kojim se nešto čini postojanim, stalnim, trajnim; konzerviranje; stabilizacija

  2. obrada hemijskim sredstvom, fiksatorom radi očuvanja strukture

  3. bolesna i opsesivna preokupacija; uporna opsesija; uporno ponavljanje neke reakcije, za koju je očito da nije uspješan način rješavanja problema;

  4. u psihoanalizi, zaustavljanje libida iz ranoga stadija psihoseksualnoga razvoja

  5. žargon: netremice posmatrati nekoga, piljiti

  fiksacija značenje

  Poreklo reči:

  Fixacion, latinski je reč iz oblasti alhemije, kasni 14. vek;

  Od imenice fixationem (nominative fixation) odnosno glagola fixare – učvrstiti

  Primeri upotrebe reči:

  Dve jednostavne i često ispitivane tehnike remedijacije su hemijska fiksacija tj. stabilizacija i hemijska ekstrakcija.

  Оно што би прозни писац од заната исказивао говором приповједача, оно што је литерарна фиксација, Киш је оставио по страни. Он је тежио самој слици-емоцији.

  Pogledaj: kako je nastala reč – zevati

  Osnovnu činjenicu da je po srijedi ljubavna fiksacija složili smo postepeno iz sondiranja koja smo vršili. Kad smo mu tu istinu iznenada servirali, priznao je… Mogli bismo pokušati da skinemo božicu s Olimpa – razbijemo auru savršenstva na kojoj počiva njegova fiksacija.

  Osobi sa ovom konstelacijom prijateljstvo znači isto toliko kao i ljubavna veza. Neharmonična Venera uslovljava izrazitu  fiksaciju na samo jedan princip, ćudljivost, bolesnu potrebu za slobodom…

  Тако се у тим растворима најјаче постигнуте концентрације по употреби суперфосфата обавља максимална фиксација. Из тих делимично исцрпених раствора, као и из свих следећих раствора после сваке фиксације, преостала …

  Naime, ova sredstva komunikacije i definitivna fiksacija melodije, teksta i ostalih sastavnih elemenata folklornog dela, …

  Specifičan tretman zavisi od povređenih struktura. Kod sportista je važna anatomska redukcija. Generalno je potrebna hirurška unutrašnja fiksacija ...

  « Back to Glossary Index