tautologija

  tautologija – imenica, ženski rod

   značenje reči tautologija:

  • knjiž. stilska figura; ponavljanje istog ili sličnog značenja radi isticanja

  primeri:

  • hitar i brz
  • mlađani i zeleni
  • neophodno potreban
  • rođenim očima video
  • ograničiti se samo na to

  Književna teorija i estetika, B. Popović

  • mat./ logika – iskaz koji je uvek tačan

  Poreklo reči:

  latinski –  tautologia, kasnolatinski termin skovan i upotrebljen  u 16.veku

  prema starogrčkoj reči:

  grčki tautologos

  tauto (isto) + logos (reći) – govorim isto

  Primeri upotrebe:

  tautologija značenje

  Tautologija je uz to prevashodno »stilski ukras«, dok je kod kumulacije poetskoj bar ravmopravna komunikativna funikcija jezika.

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala reč debakl

   „Та то није никаква „наука“, то је просто напросто таутологија, и ништа више!“ — А ја сам му отповрнуо благо: „Брате мој млађани и зелени мој господине, ја ти не …

  Tako je iskaz „Ova soba postoji” referencijalna tautologija, dok bi iskaz „Ova soba ne postoji” bio referencijalna kontradikcija posto se njime negira ono sto Je izrazom „ova soba” implicirano.

  I tautologije se mogu zgodno podijeliti na eksplicitne i implicitne. Eksplicitna tautologija podrazumijeva upotrebu dva ili više sinonimnih leksema koji se svi odnose na …

  Paradoks i tautologija postaju takođe i figure nečeg čemu su nalik — stanju stvari. A tautologija i kontradikcija pripadaju simbolizmu.

  Ali, prema samim tim kriterijumima, vrednosni sudovi su (u najboljem slučaju) tautologije. Ukratko, logički pozitivisti kažu da su vrednosni sudovi, zato što nisu verifikovani i nije ih moguće verifikovati, nenaučni, odnosno tautologije.

   

  « Back to Glossary Index