stena

  stena, imenica, ženski rod

  značenje reči stena:

  1. kamen, veliki kamen, gromada

  2. litica, kamenjak

  3. zid, zastarela upotreba

  Reč stena, stijena kamenjak, kamen  navedena je u Vukovom rečniku.

  стијѐна , -е̄ , ж.  — велики камен, камена громада.

  •  Како повадисте ове стијене оволике?

  stena poreklo značenje reči

  Rečnik govora Prošćenja

  Pročitaj: poreklo i značenje reči gruda

  Primeri upotebe:

  Испитивањем свих врста стена које граде Земљину кору установљено је да се у стенама налази само 100-150 врста минерала који их граде ….

  Изучавањем услова стварања седиментних стена бави се седиментологија, док се проучавањем ове врсте стена бави петрологија седиментних стена.

  Механичко распадање стена (дезинтеграција, декомпозиција) настаје под утицајем дневних и сезонских колебања температуре (темпера- турно распадање) и замрзавања и отапања воде која се налази у порама и пукотинама …

  Blagost je jača od strogosti, voda je jača od stene, ljubav je jača od sile. Sidarta

  Sramota me, suze lijem ja sam žena, nisam stena

  Puška ječi a stijena zveči, …

  … већим делом са облашћу родопске планинске системе, која је састављена поглавито од кристаластих шкриљаца, гранита и еруптивних стена; али прелази и на области младих набирања које су састављене од разних стена. Ј. Цвијић, Психичке особине јужних словена

  Bonus:

  muško ime – Petar

  stena Petar Petrovdan

  Poreklo reči:

  praslovenska, starosrpska i staroslovenska reč *stena

  ruski стена́

  gotski stains, kamen

  pragermanska reč *stainaz

  gotski stains

  šved. sten

  eng. stone

  nem. Stein, der

  « Back to Glossary Index