obitavati

  obitavati – glagol, nesvršen

  značenje reči obitavati:

  • stanovati, boraviti, živeti

  poreklo reči:

  Glagol obitati – stanovati javlja se u staroslovenskim kanonskim spomenicima (pisanim glagoljicom i ćirilicom) vidi S. Nikolić, Staroslovenski jezik

  Obitelj, zastarela reč u srpskom jeziku, u osnovi ima glagol obitati, obitavati.

  Reč obitelj se nalazi u Vukovom Rečniku i nekim crkvenoslovenskim rečnicima.

  Glagol obitati, obitavati  je staroslovenski – *обвитѣль

  *обвитати (об- + витать)

  ruskiобита́ть

  Glagol obitavati se javlja u  18. veku u delima slavenosrpske redakcije.

  Iako je veliki broj etimologa svrstava u rusizam  postoje indicije da je reč bila živa u straosrpskom govornom području, staroslovenskoj redakciji.

  Nije opstala u narodnom govoru sem u obliku obitelj ali je nastavila da se javlja u crkvenoslovenskoj redakciji srpskog jezika.

  Primeri upotrebe reči obitavati:

  .. налазе и у њиховој документарности, у потврди генерацијске везаности народа за своју културу и традицију, у опевању личности из српске историје, у опевању места, градова, планина, река, где је српски народ обитавао.

  … дванаест највећих или најглавнијих богова обитавали су у ваздушном пространству, између земље и неба, а обиталишта су им била у велелепним палатама на врху планине Олимпа.

  Pročitaj: značenje i poreklo reči naćve

  Но постајући човеком није се претворио у тело, него је остајући неизменљив Бог, као што је од вечности, примио у своје божество и тело и тако је обитавао са нама.

  На крају вароши, одмах крај старих бедема, обитавали су једну двостратну кућу, коју су од јутра до мрака испуњавали својим непрестаним свађама.

  Današnje kraljestvo dalmatinsko nije drugo da (nego) jedna mala strana neizmernoga onoga prostora zemlje, na kom je silni i mogućni narod Ilirah u stara vremena obitavao.

  obitavati značenje

  Јужно од Западане Мораве били су илирски Дарданци, а западно од Ибра и Колубаре обитавали су њихови сродници Аутаријати.

  У здањима школским, осим учитеља, обитавали су на много места по селима и ученици, којих су куће од школе удаљене. Стање ове деце било је сажаљења достојно. Поред тескобне собе, у којој су живела, особито где је њих …

  Synonyms:
  stanovati, boraviti
  Tags: rusizam
  « Back to Glossary Index