Srpski rečnik – Glossary

Srpski rečnik; poreklo reči, nastanak i razvoj srpskog jezika, kao i otklanjanjem nedoumica u vezi sa drevnošću srpskog jezika.

AJAX progress indicator
Search: (clear)
 • laz
  laz imenica, muški rod ;(...) - Read More
 • leđa
  leđa – imenica, pluralia(...) - Read More
 • Lepenica
  Lepenica -imenica,(...) - Read More
 • lepeza
  lepeza – imenica ženski(...) - Read More
 • leptir
  leptir, imenica, muški(...) - Read More
 • letimice
  letimice -(...) - Read More
 • letologija
  letologija imenica(...) - Read More
 • lezi lebe da te jedem, lezilebović
  lezi lebe da te jedem -(...) - Read More
 • lice mesta
  lice mesta – da li mesto(...) - Read More
 • licemerje
  licemerje - imenica,(...) - Read More
 • Lihomir
  Lihomir, Lihomil –(...) - Read More
 • likvidirati
  likvidirati – glagol,(...) - Read More
 • limb, limbus
  limb - imenica, muški(...) - Read More
 • linč, linčovati
   linč imenica, muški(...) - Read More
 • link
  link, množ. –ovi:(...) - Read More
 • lišiti
  lišiti, svršeni(...) - Read More
 • ljiljak
  ljiljak – imenica, muški(...) - Read More
 • ljudi
  ljudi –(...) - Read More
 • ljutić
  ljutić – imenica, muški(...) - Read More
 • ledina, livada
  ledina, imenica, ženski(...) - Read More