ljiljak

   

  ljiljak, slepi miš – sveslovenska, starosrpska reč – лилъкъ

  Izvodi se od glagola lelijati, lelujati.

  Oblik postoji i u drugim slovenski jezicima, mada je vezan za druge životinje koje lete.

  ukr. – ле́лiт, sova

  Postoji tumačenje da je reč nastala od turske, preciznije tatarske reči läiläk za rodu i da je onomatejskog tipa. тур., азерб., крым.-тат. läiläk “аист”, крым.-тат. lägläk (Радлов 3, 742);
  Rus. – леклек, ptica iz roda pomrakuša ili noćnih ptica

  Slepi miš je odrednica novijeg porekla. Sve u svemu ova životinja nema simboliku ni značaj u tradiciji, tako da ni ne postoji, za sada, dovoljno podataka za određivanje preciznije etimologije.

  Veza na koju ukazuju Vasmer i drugi ruski etimolozi, sa tatarsko-turskim poreklom ne objašnjava oblike  koji su prisutni u drugim slovenskim jezicima, bez obzira na razlike u značenju.
  Sinonimi –  šišmiš, netopir, metopir

  vidi- metilj, leptir

  Synonyms:
  slepi miš
  « Back to Glossary Index