likvidirati

  likvidirati – glagol, svršen

  značenje reči likvidirati:

  – izvršiti konačni obračun prilikom prestanka rada nekog presuzeća, firme, institucije, ..
  – izvršiti kontrolu finansijskih dokumenata pre vršenja isplate
  – iskoreniti, eliminisati, okončati (stanje, proces)
  – učiniti kraj nečemu, uništiti, čišiti života,
  – ubiti, pobiti

  likvidirati značenje poreklo reči

  Poreklo reči:

  Reč likvidirati u osnovi ima kasnolatinsku reč:

  liquidatus, particip od glagola liquidare – istopiti, pretvoriti u tečno stanje – likvidno, u vodu

  eng. liquidate

  nem. – liquidiren

  ruskiликвидировать

  Interesantno:

  značenje likvidirati = ubiti pobiti je u engleski, nemački jezik, preuzeto iz ruskog jezika, tzv. semantička pozajmica

  Primeri upotrebe:

  …preduzeća koja se ispoljava u pravu neposrednih proizvođača da sami određuju materijalne uslove poslovanja, … i daju odobrenje za njegovo konstituisanje; – državni organi, pod uslovima koje određuje zakon, mogu likvidirati preduzeće; …

  Pročitaj: kako je nastao i šta znači uzvik – kuš (psu)

  … и одупирање ликвидацији овога фонда, чији су чланови решили да фонд ликвидира и да се преда држави у руке, тако да …

  Главна контрола ће нарочито изнети је ли у којој мери било буџетских прекорачења, пренашања појединих сума … у почетку петог става: „Главна контрола прегледа, исправља и ликвидира рачуне опште администрације и свих …

  У Француској прегледа и ликвидира департманске самоуправне рачуне Рачунски Суд (Соur de comptes).

  Nama mora biti jasno da se ne radi o popuštanju privatnim i kapitalističkim elementima, nego o pojačanju ofanzive na privatni sektor, koji treba likvidirati, jer nam uskoro, osim seljaka, on više neće biti potreban. Što se tiče zanatstva, možemo …

  Boris Kidrič, Sabrana dela

  Pogledaj: šta znači reč – omaž

  Oni su se zadovoljili konstatacijama da Skoj ne treba likvidirati, već njegovoj reorganizaciji dati takav pravac »da će biti život i djelatnost omladinskih organizacija novoga kova u saglasnosti sa samim omladinskim željama i potrebama« i…

  « Back to Glossary Index