licemerje

   

  licemerje, imenica, srednji rod

  drugi oblici:

  licemernost, licemerstvo

  hipokrizija, sinonim

  licemerje, značenje reči:

  dvoličnost, neiskrenost; pretvaranje, skrivanje pravog lica odnosno onoga što osoba zaista misli

  primeri upotrebe:

  Hipokrizija ili licemerje se često opisuje kao nedostatak iskrenosti,… Ovaj pojam se određuje kao zastupanje stavova, vrednosti i uverenja u koje ličnost ne veruje, a sa njim je povezan pojam hipokrit ili licemer, koji se određuje kao čovek koji krije svoje namere i pravu ličnost.

  Licemerje nije odraz samo nase kulture nego političke kulture sirom sveta. Retki su danas ljudi u politici koji nisu licemeri…

  Danas licemerstvo prožima skoro svaku poru ljudskog društva — politiku, religiju i trgovinu. U nekim jezicima reč „licemer“ vuče koren od grčke reči koja nosi misao o besedniku ili glumcu koji na licu ima masku. S vremenom je ta reč počela da se odnosi na osobu koja glumi kako bi obmanula druge ili postigla neki skriveni cilj….

  Licemjere! Izvadi najprije

  brvno iz oka svojega…..

  Teško vama, književnici i fariseji licemjeri!  Daničić Rečnik

   

  Poreklo reči:

   лицемѣръ , licemerje – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč
  link

   лицемерностьruski

  licemierzyć – poljski

  Reč je zastupljena u crkvenoslovenskom jeziku kao i u starim srpskim rukopisima.

  To je jedna od 49 reći koje je Vuk Karadžić, po sopstvenom svedočenju, zadržao iz crkvenoslovenskog jezika, reči koje nisu poznateu narodnom  jeziku:

   Zadržao sam 49 riječi slavonskijeh koje se u našemu narodnom jeziku ne govore, ali se lasno mogu razumijeti i s narodnijem riječima pomiješati; evo ih redom : …. licemjer, . . .’ Vuk, Novi zavet (1847)

  Na drugom mestu navedeno:

  Vuk biljeeži kao novu, vidi : Ima 47 rijeci koje su od slavenskijeh posrbljene ; evo i

  nib redom: ,bogoborac, . . . licemjerje, . . .’ Vuk, Novi zavet (1847)

  Poreklo reči:

  lice + *-měnъ

  u značenju menjati, promeniti lice, izraz lica

  Skok daje drugo objašnjenje, povezuje sa glagolom ličiti i sa glagolom mjeriti i daje primer zaboravljene

  starosrpske imenice:

  licedjej – onaj koji pravi lepo lice

  Synonyms:
  licemernost, licemerstvo, hipokrizija
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlegumno
  Next articlečmičak