licemerje

  licemerje – imenica, srednji rod

  drugi oblici:

  licemernost, licemerstvo

  Značenje reči licemerje:

  • dvoličnost, neiskrenost; pretvaranje, skrivanje pravog lica odnosno onoga što osoba zaista misli

  Poreklo reči:

  praslovenska, sveslovenska i starosrpska rečлицемѣръ

  ruskiлицемерность

  poljski  – licemierzyć

  Interesantno:

  Reč je zastupljena u crkvenoslovenskom jeziku kao i u starim srpskim rukopisima.

  To je jedna od 49 reći koje je Vuk Karadžić, po sopstvenom svedočenju, zadržao iz crkvenoslovenskog jezika, reči koje nisu poznate u narodnom  jeziku:

  Zadržao sam 49 riječi slavonskijeh koje se u našemu narodnom jeziku ne govore, ali se lasno mogu razumijeti i s narodnijem riječima pomiješati; evo ih redom : …. licemjer, . . .’ Vuk, Novi zavet (1847)

  Na drugom mestu navedeno:

  Vuk bilježi kao novu, vidi : Ima 47 rijeci koje su od slavenskijeh posrbljene ; evo i

  njih redom: …, bogoborac, . . . licemjerje, . . .’ Vuk, Novi zavet (1847)

  1.  licemerje = lice + *-měnъ

  u značenju menjati, promeniti lice, izraz lica

  1. Skok daje drugo objašnjenje, povezuje sa glagolom ličiti i sa glagolom mjeriti i daje primer zaboravljene

  starosrpske imenice:

  licedjej – onaj koji pravi lepo lice

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači reč – gatati

  primeri upotrebe reči:

  Hipokrizija ili licemerje se često opisuje kao nedostatak iskrenosti,… Ovaj pojam se određuje kao zastupanje stavova, vrednosti i uverenja u koje ličnost ne veruje, a sa njim je povezan pojam hipokrit ili licemer, koji se određuje kao čovek koji krije svoje namere i pravu ličnost.

  Licemerje nije odraz samo naše kulture nego političke kulture sirom sveta. Retki su danas ljudi u politici koji nisu licemeri…

  Licemjere! Izvadi najprije

  brvno iz oka svojega…..

  Teško vama, književnici i fariseji licemjeri!  Daničić Rečnik

  Videće spoljašnju lepotu, ali i unutrašnje ruglo. To može imati potencijal da rastera sve sledbenike. Vođa želi da ima sledbenike. Licemerje je neprijatan porok. Ima moć da rastera sve vaše sledbenike u veoma kratkom roku.

  Тема овог романа не одудара од претходних: насиље, корупција, лицемерје, лажни идеал мачизма, коју Варгас Љоса износи кроз посебну форму и уметнички израз.

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači  reč – stožer

  Synonyms:
  licemernost, licemerstvo, hipokrizija
  « Back to Glossary Index