gumno

  gumno, guvno – imenica, srednji rod

  značenje reči gumno, guvno:

   – mjesto na kojem se vrše, mlati žito; oblo je i ravno i postavljeno zbijenom

  zemljom i  kamenom, …

  Daničić, Rečnik

  ravno mjesto na tvrdom travnatom tlu (betonirano ili starije popločeno) na kojem se vrhlo žito

  P.Skok, Etimološki rečnik

  Primeri upotrebe reči:

  U ograđenim gumnima stožer se nije pobijao jer se radna stoka, volovi ili konji, u njima nije vezivala.

  У   Црној гори  и онуда по приморју гумна су постављена и околомаћена каменом. Онамо се понајвише на гумнима и игра (јер су многе куће по таковој врлети, да ваља тражити мјесто гдје се може играти), а и људи по коломату њиховоме сједе и договарају се за различне ствари.

  Међу оне ствари које дјевојци не могу припасти броји се онамо и гумно .

  Играх се златном јабуком

  По пољу по мједеноме,

  По гумну  по сребрноме . Vuk Karadžić, Rečnik

  Pred ovijem zidinama (crkve Svetoga Spasa kod Budve) bilo je upravo za ovaj dan načineno veliko gumno, koje se i danas, premda je vec razvaljeno, zove Vilino gumno.  Vuk, nar. pes. 1, 188.

  Pročitaj:  poreklo i značenje reči  stog

  Poreklo reči gumno, guvno:

  I

  Prihvaća se … tumačenje iz ie. jezičnih sredstava, prema kojem je gumno složenica od gu< ie. *guou»govedo« i od postverbala od baltoslav. i praslav. glagola koji je zastupljen u stcslav. тьпр, meti, slov. mįti, nanem, bug. mana. P. Skok, Etimološki rečnik

  мѧти, starosrpski, crkvenoslovenski- pritiskati, gnječiti

  gu + мѧти – mesto gde goveda gnječe žito

   

  II

   

  od starosrpskog i praslovenskog glagola:

  starosrpski – gumati, jesti, žderati, gomilati

  praslovenki – *gumati

  koren – * gum –

  detaljnije: Jasna Vlajić – Popović, Idioglotija ili aloglotija: još jednom o sh. gumati, jesti, žderati

  Izvedene, srodne reči :
   – gumnik i gumnište, javljaju se i kao toponimi
  – Kumova slama – Kumovo gumno
  – popino gumno – maslačak, gologlavica,  leontodon taraxacum

   

  Mnogi toponimi u Srbiji i na Balkanu imaju u svom nazivu gumno

  Pročitaj: Stare, zboravljene srpske reči

  « Back to Glossary Index