letimice

   

  letimice – kao leteći u prenesenom smislu, kad se što radi (osobito očima, npr. pleda, pregleda, čita, vrlo brzo ne zaustavljajući se ni na jednom mestu. Daničić, rečnik

  … razgledao sam tek letimice, na brzinu.

  Pročitala sam tekst ali letimice.

  Letimice, prilog; letimičan, pridev

  Bacila sam letimičan pogled na taj tekst.

  Od praslovenskog glagola . *letěti, sveslovenski i starosrpski glagol leteti.

  praindoev. – *lek-, leteti

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articležbir
  Next articleduga