žbir

   

  žbir, imenica muški rod

  značenje reči žbir:

   – uhoda, špijun; policajac, policijski agent

  Primeri upotrebe reči žbir:

  Ispred nas su francuske policijske patrole, graničari, vojska, žbirovi a kad i kako i ako pređemo granicu, sva je prilika da ćemo, ovako smrznuti i nenaoružani, …

  Naravno komesari i političko policijski žbirovi umeli su da pomisle (zamislite i onda) da je neko pokušao protivdržavno delovanje sa uvezanim paketima iz aeroplana.

  Sve sami žbirovi, cinkaroši i potkazivači!

  О̀нӣ ма̑лӣ жби̏р је све̏ ви̏дијо по̏што је што̏ на̀ плаци.

  Не дово̀ди ми ту́ жби̏рину по̀ кући!

  Rečnik dubrovačkog govora, Bojanić i Trivunac

   Poreklo reči žbir:

  ital. – sbirro, pripadnici policijskih snaga; nekada pripadnici  vojnički organizovanih redova kaluđera u papskoj, srednjevekovnoj državi, koji su imali posebne ogrtače sa kapuljačama crvene boje.

  lat. – birrus, crveno, reč nepoznate etimologije u latinskom, smatra se pozajmljenicom ali postoje razljičita tumačenja iz kog jezika.

  Synonyms:
  uhoda, špijun
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlepolicija
  Next articleletimice