policija

   

  policijagrč. politeía; polis  –  državna uprava, ustav, država

  lat. – politia

   

  policijaogranak državne vlasti koji se stara o održavanju javnog poretka, lične i imovne bezbednosti; delatnost te vlasti i osoblje u njenoj službi; zgrada u kojoj se nalazi ta vlast; redarstvo. M. Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza

  Reč je postala internacionalna od francuske revolucije, kraj 17 veka, reč potiče iz francuskog preuzeta je u engleski i nemački –  Polizei. Iz nemačkog je došla u naš jezik.

  policija značenje i poreklo reči

   

  vidi – milicija, murija, pandur

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlemilicija
  Next articležbir