laz

  laz imenica, muški rod ; množ. lazovi, lazi (retko)

  značenje reči laz :

  • livada, proplanak u šumi; iskrčeno mesto u šumi; krčevina

  • uski put, mesto kuda se prolazi, planiski prolaz, tesnac, bogaz

   poreklo reči :

  Praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč, potvrđena 1296 g. (vidi P.Skok)

  praslov. -*lazъ

  rus.лаз

  primeri upotrebe reči :

  Bolje je na vrh laza nego na dno laza.

  Krivo ralo Lazarovo

  Krive laze razoralo… Vuk, Rečnik

  ЛАЗОВИ, простор од 20–30 плута под родном земљом, на јужној страни села Богаљинаца. Л…И, јаруга, с десна збада у Доброселичку реку. Л…И, коса, под родном земљом, на западној страни села Комарана, од 40–50 пл….

  laziti – puzati lagano se kretati, dodirujući podlogu, gmizati

  praslov – * laziti, * lezti

  rus. –ла́зить

  U Daničićevom Rječniku iz kniževnih starina pominje se laz više puta, ponajviše sa kakvim osobenim imenom, npr. Brajšin laz, Mirujev laz, … vlaški laz, kovačev laz. …U pismu cara Stefana Dušana ćeliji sv.Save u Kareji : vinogradi, mlini, vrti, livade, pašišta, lazi i planine.

  Pominje se i u jednoj hrisovulji Hilandaru : … goru sa si seku lazove.

  S.Novaković, Selo, str 122-123

  Pročitaj: šta znači stara srpska reč – naćve

  Česta reč u starosrpskom jeziku, zastupljena u mnogim dokumentima – hrisovuljama, popisima iz doba Nemanjića

  Veoma produktivna reč , nalazi kao osnova se u sledećim rečima :

  Izlaz, izlazak, dolazak, prolaz, prilaz, polazak, obilazak, ulaz, ulazak, silazak, pronalazak, razlaz, zalaz, zalazak, polaznik, položajnik, uholaža, uljez,

  glagoli : laziti, polaziti, dolaziti, prolaziti, izlaziti, ulaziti, silaziti, plaziti, nalaziti, prilaziti…

  Interesantno :

  1. Od osnove laz- odnosno glagola laziti, nastala je i imenica položajnik, odnosno onaj ko za Božić ujutru prvi polazi :

  polaznik – položajnik

  2. Lazarčenarodno ime, nadimak, dete koje lazi, ne ume da hoda, fonetski se preklapa sa biblijskim imenom Lazar

  Lazi, lazi Lazarčepesma dodola o Lazarevu subotu, Vuk, Rečnik

  lazarice

  lazarice –  stari srpski običaj koji polako nestaje ; uoči Lazarove subote ili ujutru rano na dan lazareve subote, devojke   idu od kuće od luće pavaku posebne obredne pesme za taj dan

   На овај се дан (Лазареву суботу) искупе три-четири девојчице од десетак година, па

  најмлађу обуку нешто мало друкчије него иначе и оките је врбом. Ове се девојчице се зову лазарице

  Synonyms:
  krčevina, proplanak
  « Back to Glossary Index