laz

   

  laz – proplanak u šumi, uski put, mesto kuda se prolazi ; iskrčeno mesto u šumi ; krčevina

  praslov. -*lazъ

  rus. – лаз

  Bolje je na vrh laza nego na dno laza.

  Krivo ralo Lazarovo

  Krive laze razoralo… Vuk, Rečnik

  laziti – puzati lagano se kretati, dodirujući podlogu, gmizati

  praslov – * laziti, * lezti

  rus. –ла́зить

  U Daničićevom Rječniku iz kniževnih starina pominje se laz više puta, ponajviše sa kakvim osobenim imenom, npr. Brajšin laz, Mirujev laz, … vlaški laz, kovačev laz. …U pismu cara Stefana Dušana ćeliji sv.Save u Kareji : vinogradi, mlini, vrti, livade, pašišta, lazi i planine.

  Pominje se i u jednoj hrisovulji Hilandaru : … goru sa si seku lazove.

  S.Novaković, Selo, str 122-123

  Veoma česta reč u starosrpskom jeziku, zastupljena u mnogim dokumentima – hrisovuljama, popisima iz doba Nemanjića

  Veoma produktivna reč , nalazi kao osnova se u sledećim rečima :

  Izlaz, izlazak, dolazak, prolaz, polazak, obilazak, ulaz, ulazak, silazak, pronalazak, razlaz, zalaz, zalazak, polaznik, položajnik, uholaža, uljez,

  glagoli : laziti, polaziti, dolaziti, prolaziti, izlaziti, ulaziti, silaziti, plaziti, nalaziti, prilaziti…

  Lazarčenarodno ime, nadimak, dete koje lazi, ne ume da hoda, fonetski se preklapa sa biblijskim imenom Lazar

  Lazi, lazi Lazarče … pesma dodola o Lazarevu subotu, Vuk, Rečnik

  Synonyms:
  krčevina, proplanak
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlePopović
  Next articleuljez