lepeza

  lepeza – imenica ženski rod

  značenje reči lepeza:

  • naročita naprava kojom se maše ispred lica radi rashlađivanja po vrućini, obično načinjena tako da se može raširiti u polukrug

  • fig. skala, dijapazon (ideja)

  sinonimi:

  • mahalica, hladilica, ladilo, hladilo

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku, oblik lepeze odnosno mahač.

  Poreklo reči:

  tur. – yelpaze

  Zanimljivo:

  Bukvalni prevod ove turke reči persijskog porekla – vetar koji duva

  Metateza (premeštanje slogova i glasova) od elpeza, elpeze

  Yel (vetar) +  paze (pers. beziden, bezin, koji duva)

  vidi – Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  lepeza poreklo značenje rač

  Primeri upotrebe:

  Када се мало више пажње обрати проучавању женске моде, не може се занемарити један предмет који је ову моду пратио током векова — лепеза.

  …Постојала је једна лепа глумица која је играла Салому. Свлачила се на сцени и једини комад одеће који би остао на њој била је лепеза којом се заклањала. Лепеза се једног дана поломила (није издржала толику лепоту коју је … M. Kapor, Uspomene jednog crtača

  Pročitaj: poreklo i značenje reči grivna

  Ветар стао, смлачио се у ваздуху, почео је пролетати снег. Сасвим као и код нас. Али, гле, како неправилно, укриво падају млазеви снега. Прорадила лепеза ветра.

  Прва лепеза се састојала од 11 дрвених ребара на којима је бело перје допуњено украсима у виду златних и сребрних листова. Друга лепеза је између 10 дрвених ребара имала „папирнате“ спојеве са штампаним златним и …

  У историјској прошлости словенских језика лепеза категорије граматичких бројева била је нешто другачија. Наиме, она је имала три члана: сингулар, дуал и плурал. Трагови тога трочланог система и данас постоје у неким …

  Огрлице су нам досезале готово до колена и при оваком покрету производиле заносни шум. „А сад,  лепеза, узвикну он и дода нам свакој велику, кратким жутим ресама окићену лепезу.

  Златна боја на прозирним облацима ширила се као лепеза преко пола видика. А онда је невидљива ру ка иза брда лепезу почела да спушта и скупља. Златни листови су запламсали пламеном.

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index