obred

  obred

  obred imenica, muški rod

  značenje reči obred:

  • vršenje određenih i utvrđenih radnji najčešće u vezi sa sprovođenjem religijskih propisa ili narodnih običaja; poredak, cermonija, ritual

  Poreklo reči obred:

  Obred je starosrpska reč.

  ob + red

  ruskiобряд

  Obred se sastoji od radnji koje se vrše određenim redom.

  Pravilno ponavljanje, odnosno red, redosled vršenja radnji je suština sproroveđenja obreda.

  Redosled sprovođenja ritaulnih radnji prikazan je i u epskim narodnim pesmama, zdravicama.

  O praslovenskom junačkom „piru“ važnosti reda – redom, vidi A.Loma, Prakosovo, Slovenski i indoevropski koreni srpske epike.

  Iz tog konteksta je:

  glagol obrediti – izređati, ići po redu, obići po redu

  Првом су се чашом обредили .

  Primeri upotrebe reči:

  Венчање, исто као и размена прстења, није просто обред. У стара времена сваки пут на празник – најобичнији породични или градски или државни празник људи су стављали на главу венце од цвећа. Сада се то практикује на црквеном венчању, …

  Pogledaj: kako je nastala reč – grmeti

  Дакле, може се рећи да стари ја генерација углавном иницира и одржава обред припремања посебног хљеба за прво орање, док припадници оредње генрације поштују и одржавају обред на инсистирање старијих.

  obred značenje

  Зато, обред који нам је још досту пан, нема специфичних игара, али је сигурно да је игра била његов обавезан саставни део, јер се њоме мора завршити обред.

  Постепено, стрижба је губила свечарски карактер, све се више христијанизовала и временом елементе из свог обреда предавала крштењу. Појава када свештеник на крштењу детета одсеца по прамен косе у виду крста …

  Термин обред углавном се доводи у везу са религијском сфером, докритуал има шири значењски садржај, па сходно томе и применљивост. Он може имати, у већој или мањој мери изражен, религијски карактер, али и не мора, …

  Synonyms:
  ritual, cermonija
  « Back to Glossary Index