lasta

   

  lasta, lastavica

  rus. ла́сточка, ла́стка, ла́стовка, ла́стушка, ла́стица,

  ćeš.- lаštоviсе

  polj. – ɫastówka

  U  osnovi je praslovenski i sveslovenski  glagol laskati sa straim značenjem milovati, blazniti, (Vuk, Daničić)

  lasta lastavica poreklo i značenje reči
  Oči su joj dva draga kamena,
  A obrve morske pijavice,
  Trepavice krila lastavice,…  Udaja sestre Ljubovića, nar. pesma

  Ona tuži kano kukavica a previja kano lastavica.

  Ta aždaja kad se digne lastavicu pticu stigne.

  Vila gnezdo ptica lastavica

  Ponekad, u narodnim pesmama, konj se naziva lastavica, šti je brz i lak kao lastavica

  Sedlaj slugo dva konja viteza, meni Vilu  a tebi Lastavicu.

  Na vilenu konju Lastavici…

  eng. – swallow

  nem. – Schwalbe

  Engleska i nemačka reč za lastu u osnovi imaju indoev. koren * swol -, odnosno slavuj, rus. sолове́й.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlegatati
  Next articlebrauzer