plug

  plug, imenica, muški rod

  značenje reči plug:

  – oruđe, alat koji se koristi za obradu zemlje – oranje

  – raonik

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku.

   Primeri upotrebe:

  Za uštedu energije u oranju, traktor i plug treba da čine jedan homogen  agregat, koji samo dobro podešen, smanjuje utrošak goriva, …

  Poljoprivredna mašina- Plug obrtač za osnovnu obradu tla. Dugačke daske koje omogućavaju odlično zakretanje zemlje te su hranljive materije na vrhu.

  Nijemci nijesu bili pitomi ni druževni, dokle ih god nijesu Rimljani na plug navikli. Daničić, Rečnik, knj 7, str.741

  Nešto nešta izjelo, pa od nešta kosti ostale, pripovijedaju, da je kazao Hercegovac,

  kad je vidio u polju plug i jarmove(lijes). nar. posl. Vuk 212

  Bonus:

  nasumice – poreklo i značenje reči

  plug nasumice stare srpske reči

  Poreklo reči:

  Praslovenska i staroslovenska reč *plugъ 

  Rašireno je mišljenje da je ova reč preuzeta iz nemačkog – der Pflug

  gotski -*plogs

  staronorveški – plogr

  litvanski – pliugas

  engleski – plow

  Međutim, za takvu tvrdnju ne postoji nijedan opravdan, niti istorijski niti lingvistički, razlog.

  Stari Sloveni, Srbi, Vendi su bili kako ratari, tako tako i stočari. Dovoljno lingvističkih, a sve više istorijskih dokaza potvrđuje tu tvrdnju.

  U mnogim izvorima je navedena činjenica da najstariji dokazi o oranju uz pomoć pluga i životinjsku vuču potiču iz perioda oko 4.500 godina pre Hrista iz oblasti Balkana, delta i ušće Dunava – Vadastra ili Boian kultura (Vinčanska kultura, za sada još nije obuhvaćena svim, standardnim arheološkim standardizacijama).

  Arheološki nalazi pokazuju da je u oblasti Mesopotamije  obrada zemlje bila zasnovana na kopanju, tako da je oranje, kao proces i alati potrebni za to, imaju svoje poreklo na Evropskom tlu.

  Može se pronaći tumačenje da je u evropske jezike ova reč ušla preko latinske reči plovus, plovum. Reč se nalazi kod Plinija koji treč navodi i tumači da leporeklom iz retijiskih jezika(direktno nastalih iz etrurskog jezika). Etrurci su po najnovijim istraživanjima, doseljinici sa Balkana iz oblasti delte Dunava.

  « Back to Glossary Index