nada

   

  imenica, ženski rod

  nada, značenje reči:

  1. iščekivanje da se nešto dogodi, da se ispuni želja, vera u dobar ishod nekog događaja

  2. žensko lično ime

  primeri upotrebe:

  1. Ljutnja je izneverena nada.

  Nada je san budnog čoveka.

  Nada je sama po sebi jedna vrsta sreće i možda najveća sreća koju nam može dati ovaj svet.

  Sva ljudska mudrost može se sažeti u dve reči- čekanje i nadu.

  1. Mlada, ali već afirmisana glumica Nada Šargin prva je dobitnica nagrade “Ružica Sokić” koju je ustanovila Fondacija koja nosi ime naše proslavljene glumice.

  Poreklo reči:

  praslovenska i sveslovenska reč  *nada, *nadědja

  na+  дѣти (djeti, delati)

  rus. nadéžda

  staroisladnski: nađ – mir, božanska zaštita

  nem. Gnade die – reč koju je Luter skovao prilikom prevoda Biblije za izraz gratia dei, von Gottes Gnaden i tek tada je ušla u nemački jezik u opšti upotrebu

  izvedenice:

  iznenada, beznađe

  Onomastika

  Nada, Nadežda, Nadica, Nađa,

  Nad, Nadislav, Nadihna, Nadiša,  Nenad (nenadan, iznenadni slučaj), Nenadej, Nenadin; M. Grković, Rečnik ličnih imena kod Srba

  Ime Nada nije narodno – starosrpsko ime. Preuzeto je, kao religijski pojam sa širenjem hrišćanstva. Nada je  jedna od važnijih hriščanskih vrlina. Prevod  imena se sa grčkog govornog područja proširilo na druga govorna područja.

  Pod ruskom uticajem porasla je popularnost ovog imena u prethodnom veku. U ruskom jeziku žensko ime Nadežda datira iz 9.veka.

   Postoje varijante i u drugim jezicima: Nadia, Nadine na engleskom, francuskom, nemačkom govornom području.

  Zanimljivost:

  U Rečniku, Daničić navodi se pod odrednicom nada:

  U građi za ovaj rječnik sabranoj našla se potvrda samo iz pisaca, koji se ovdje navode; iz narodnijeh umotvorina nije se našao nijedan primjer.

  Vuk u Rečniku bavodi glagol nadati se :

  ишчекивати, имати наду.  —   Немој му се надати, погинуо је.

  praslovenska, starosrpska i sveslovenska reč  *nada, *nadědja

   

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articledojiti
  Next articleplug