jalov

  jalov, pridev

  značenje reči jalov:

  1. – neplodan, sterilan, sirov, nedozreo

  • o ženskoj životinji, najčešće o kravi ili drugoj domađoj životinji što ne rađa, retko o ženskom čeljadetu

  Iz jalove bi krave tele izmamio. nar. posl. Vuk

  Oćera jalovu, dotera steonu.

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala reč hipster

  • o muškoj domaćoj životinji, uškopljen

  Na Solun je porez udario

  sve na dvora po jalova ovna. Nar. pesma Bolani Dojčin

  • biljke koje ne donose ploda

  Pa dolazi kaloperu cvjetu,
  Kaloperu tiho progovara,
  “Kalopere, jalovo cvijeće!
  “Ni se siješ, ni se presađuješ
  “Baš ko i ja mlada nevjestica,…

  1. preneseno značenje, bez koristi

  jalova nada

  Bonus:

  duševadnik – značenje i poreklo reči

  jalov duševadnik srpski rečnik

  Poreklo reči:

  jalov – praslovenska, sveslovenska i starosrpska reč –*jalovъ

  crkv.slov. – яловъ

  rus. – яловий

  nem. – gelt, jalov, za kravu koja ne daje mleko

  eng. – geld

  eng. – yeld, za mladu životinju koja nije stasala za rasplod ili ne daje mleko

  Zanimljivo:

  Postoje tumačenja po kojima se jalov povezuje sa:

  ind.ev. korenom *alu –, gorak , sirov

  Ova veza nas prebacaju na sasvim drugu stranu, odnosno na reč pivo, iako ta veza ima dosta osporavanja:

  eng. ale uz napomenu da nema dokaza niti objašnjenja da je protogermanska reč preko

  baltičkih jezika ušla u slovenske:

  “Perhaps from a PIE root meaning “bitter” (source also of Latin alumen “alum”), or from PIE *alu-t “ale,” from root *alu-, which has connotations of “sorcery, magic, possession, and intoxication” [Watkins]. The word was borrowed from Germanic into Lithuanian (alus) and Old Church Slavonic (olu).

  jalovъ с оlъ пиво

  izvedene reči:

  izjaloviti

  Pogledaj: šta znači reč – efeb
  Synonyms:
  neplodan, sirov, nedozreo,
  « Back to Glossary Index