hipster

  hipster – imenica, muški rod

  značenje reči hipster:

  • osoba koja ne želi da bude prosečna, kao drugi, da ispunjava uobičajene kriterijume i očekivanja

  • osoba koja svoju opuštenost i ležernost izražava načinom oblačenja koji je neuredan, „alternativan“; često se, radi postizanja takvog efekta kupuju skupi, specijalno dizajnirani komadi odeće za hipstere.

  • folirant, neko ko svojim spoljnim izgledom zapuštenosti i opuštenosti žeki da svoje životne stavove nepriznavanja opštih i tradicionalnih vrednosti

  hipstersubkultura, obuhvata grupu ljudi nezavisnog mišljenja i stava, van glavnih tokova koji su dominatni u društvu u određenom vremenu i na određenoj lokaciji.

  Smatra se  da je twitter socijalna mreža hipstera.

  Poreklo reči:

  Lingvistička analiza ovog pojma vodi u 2 pravca:

  hipster značenje poreklo reči

  Britanski engleski:

  hipster – Trousers cut to fit and fasten at the hips; pantalone krojene da se nose na kukovima

  U vreme kada su svi odevni predmeti i za muški i za ženski pol, konkretno pantalone i suknje, dosezale do struka, pravu revoluciju, najpre u modi a zatim i u kulturi uopšte,  izazvale su farmerke, pantalone i suknje, koje su se nosile spuštene na kuk. Kao prelomna godina se navodi 1962, vidi link.

  eng. – hip, kuk, bok, bedro +  – ster, veoma produktivan sufiks za građenje imenica u engleskom jeziku.

  Da bi se nosio takav, u to vreme inovativni i društveno neprihvatljivi, odevni predmet, bila je potrebna hrabrost, drugačiji stavovi i pogledi na svet i život. To bi bila ostrvska ili britanska varijanta objašnjenja značenja i porekla ovog termina.

  Pročitaj: kako je nastala reč – džedaj

  Američki engleski:

  hipster ili starija varijanta hipcat, vraća nas u  tridesete godine prošlog veka, vreme svinga na jugu SAD. Hipcat je reč nejasnog porekla u slengu je označavala osobu koja voli i prati sving muziku. Tokom vremena reč hipster je postala dominatna i preuzela u potpunosti navedeno značenje.

  Rečnik Merriam – Webster kao prvi pisani trag reči hipster navodi 1940 godinu

  Tokom šezdestih godina značenje reči se prenelo na decu cveća, hipike, ljubav, mir, acid rock, dugu kosu i lake droge. Finedictionary

  Danas se reč prilagodila vremenskom i teritorijalnom okruženju. Hipster je i dalje neko ko se ne uklapa u glavne tokove i trendove, mada hipsteri imaju svoja pravila oblačenja, mesta okupljanja i sl.

  U 2015 godini uz pojam hipster podrazumevalo se: retro stil, anti – tehnološki pogled na svet a u nekim tumačenjima praćenje modnih trendova određenih brendova i korišćenje najnovijih gedžeta.

  U našem okruženju hipsteri su na suprotnoj vrednosnoj strani od nacionalista u smislu šovinizma.

  Za aktuelna tumačenja pojma hipster u engleskom jeziku pogledati Urban dictionary

  Primeri upotrebe reči:

  Današnji hipsteri poznati su kao visokoobrazovani intelektualci, nekomformisti, mahom u svojim dvadesetim i tridesetim godinama. Dakle – pripadnici generacije Milenijalaca. Iako je bilo reči o “izumiranju” hipstera, ova subkultura je i dalje veoma postojana.

  Hipsteri sebe nazivaju pripadnicima alternativne, kontra-kulture i teže da vežu za sebe pojmove neponovljivosti, svakodnevne nemarnosti uz generalnu društvenu osvešćenost, unikatni stil i opšti kul. Ipak, taj pokušaj je praćen bezbrojem paradoksa.

  Stoga rat između hipstera i konformista počinje kao načelni sukob, kao probijanje granica mogućeg za sebe, jer to nalaže potreba.

  Pod uticajem modnih trendova, hipster subkultura danas je dobila novi krug popularnosti i potražnje, manifestuje se u frizurama, garderobnim stavkama, svjetskim izgledima i razmišljanju ljudi.

   

  Tags: engleski
  « Back to Glossary Index