Natalija

  Natalija – žensko ime

  Poreklo imena Nataša:

  1. Natalija – žensko ime u srpski jezik preuzeto iz ruskog jezika

  Наталья, Натали, Наталия, Наташа

  Uobičajeno  značenje ovog imena je:

  blagoslovena, rođena na dan Božića

  lat. – natalis, rođen, rođendan, godišnjica; nātus +‎ -ālis;*gnātos; *ǵenh, roditi, stvoriti

  Natalis,  Festus dies Sanctorum a Christianis cultus.

  Sa hrišćanstvom postaje praznik Hristovog rođenja.

  starogrč. – γενεθλιακόν, genethliacon, pesma, oda, koja se peva na dan rođenja

  1. Natan, Natanijel , Natali

  Kao mogući izvor imena  u anglasaksonskoj literaturi se navodi:

  Reče mu Natanailo: kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: prije nego te pozva Filip vidjeh te kad bijaše pod smokvom – Jovan I 48
  3. Natan, hebr.- נתן – dati
  odnosno Elnathan – dar koji daje El, jevrejsko ime za boga

  Ali ne pozva Natana proroka, ni Venaje, ni ostalih junaka, ni Solomuna brata svog. Knjiga o carevima, I 1 8

  U ruskom jeziku ime je Nafan.

  Pogledaj: kako je nastalo ime – Bojan

  4. Natalija i varijante ovog imena su mnogo popularnije na istoku u slovesnkom govornom području, pravoslavnom, nego na zapadu Evrope u katoličkim i pravoslavnim veroispovestima.

  U lingvističkoj literaturi se može naići  na podatak da je ime Natalija došlo u Rusiju iz Vizantije. Ako uzmemo u obzir sukob između pravoslavne i katoličke crkve, što na neki način diskredituje i latinski jezika kao izvor imena, otvara se novi pravac u tumačenju imena Natalija:

  Anadolija - Natalija poreklo imena
  Anadolija

  foto

  Preko ruskih imena:
  Анатолия, АНАТО’ЛИЙ – muška varijanta, Нато’лий, Анато’лька; Нато’ля; Натоша;

  U osnovi ovih imena je:
  grč. Ανατολή – istok
  ili nama poznatija reč Anadolija – istok, mesto izlaska sunca, levant, orijent

  Po ovom tragu, Natalija bi značila, rođena na istoku, ona koja donosi svetlo, sunce.
  P.Skok u Rečniku ne navodi ovu vezu sa imenom Natalija, ali se poziva na pismo cara Murata (ne poklapaju se godine i istorijske činjenice, pismo je datirano po Skoku 1459) u kome se pravi razlika između Natalije, azijski deo carstva, tur. Anadolu i Rumelije, evropski deo. (nazivi dati prema tadašnjem srpskom jeziku)
  Natalinci – selo u opštini Topola, ime dobilo po srpskoj kraljici Nataliji 1881 godine

  Tags: ruski
  « Back to Glossary Index