Bojan

  Bojan – muško ime

  Bojana – žensko ime izvedeno od Bojan

  Poreklo imena Bojan:

  Bojan je straosrpsko ime, nalazi se u Dečanskim hrisovuljma.

  1. U osnovi je straosrpska i praslovenska reč *bojь u značenju bitka, vrsta oružanog sukoba.

  Nastalo je dodavanjem veoma produktivnog sufiksa – an = boj+ an

  U starosrpskom jeziku postojala je i imenica bojnik u značenju ratnik, nalazi se u reči razbojnik.

  Bojnik je bila oznaka statusa, nekoga ko je hrabar i vešt u bojevanju.

  Ime je drevno i zabeleženo je kod svih slovenskih naroda.

  Varijnte: Bojislav, Bojeslav, onaj ko je dobio slavu u boju, često ime u Češkoj, Budziboj i Przyboj, poljski.

  Jedno od najpopularnijih slovenačkih muških imena.

  2. Postoji i mišljenje da je ime Bojan vezano za staro srpsko pleme i oblast Bojka ili Boja, koje pominje i Konstatin Profirogenit u centralnoj Evropi link, sa kojima počinje naseljavanje Balkana Slovenima.

  Pogledaj: kako je nastalo i šta znači ime – Marina

  3. Bojan ili Bajan je ime Velesovog unuka, čuvenog ruskog barda iz dela Slovo o Igorovom pohodu (najstariji ruski ep iz XII veka).

  Međutim u Rusiji je mišljenje podeljeno po pitanju ovog imena – da li je to lično ime ili naziv za vrstu pevača. U svakom slučaju ovaj pravac nas vodi prema straosrpskom i praslovenskom glagolu bajati u značenju pričati, kazivati, pripovedati (uz muziku)

  4. Bajan – avarski kagan, 6. Vek, prodro do teritorije današnjeg Srema odnosno Sremske Mitrovice. Tumačenje nastanka imena Bojan od imena avarkog vođe nema nikakvog osnova niti ima ikakve veze sa tradicijom određivanja i davanja imena kod starih Srba.

  « Back to Glossary Index