Paraćin

  Paraćin – grad u Srbiji u Pomoravlju na reci Crnici.

  Parakinov brod je stari naziv za Paraćin.

  Poreklo i značenje imena Paraćin:

  U antičkom dobu se pominje vojničko utvrđenje po imenu Sarmates na mestu na kome se sada nalazi Paraćin.

  Mutatio Sarmatorum ili mesto gde se zamenjuju konji za odmorneoznaka koja se takođe postoji u literaturi za Paraćin.

  Paraćin, Mutatio Sarmatorum - Tabla PeutingeriPominje ga i Evlija Čelebija kao mesto na Carigradskom drumu. U zapisu o svom putovanju kroz Srbiju, Paraćin pominje kao „jaku tvrđavicu na reci Crnici“.

  U srednjovekovnim poveljama se pominje kao trg Paraćinov brod.

  Paraćinov brod je česta kombinacija za nazive mesta uz velike reke, mesta na kome se ta reka prelazi, brod – prelaz: Kokin brod, Slavonski brod…

  Pogledaj: kako je nastalo ime – Ostružnica

  Paraćin ili Parakin je lično ime nepoznatog porekla.

  Ne nalazi se u srpskim onomastičkim izvorima, tako da tumačenje po kome je Paračin dobio ime po vlastelinu Parakinu nije onomastički zasnovano.

  Kod Vuka Karadžića u Rečniku navedeno je sledeće:

  U zagoneci (bez navedene odgonetke):

  Izađe vila iz peći

  Čeka sina Paraćina,

  Dok joj dođe iz Rudina

  i donese kupu vina.

  Vuk navodi i odrednicu paraćinski:

  Zapaliti lulu paraćinski – t.j. napuniti lulu, pa zahvatiti njom vatre i pepela.

  Zanimljivo:

  U Beogradu su se ubavi vrtovi nalazili i izvan varoši i u njoj samoj.
  U pogledu vrtova Budim se nije mogao takmičiti sa Beogradom.

  U pogledu smeštaja vrtova Beogradu je bio slican Paraćin, koji je na Gerlaha učinio utisak otmenog i prostranog naselja sa lepim baštama i vrtovima oko naselja.

  Iz putopisa Štefana Gerlaha 16 vek

  Synonyms:
  Paraćinov brod
  « Back to Glossary Index