alovina

  alovina/olovina – imenica, ženski rod

  značenje reči alovina/ olovina:

  • starinsko piće nalik pivu, dobijeno fermentacijom prepečenog ovsa

  Etimologijski rečnik srpskog jezika, sveska 1:A, citiran S.Trojanović

  Reč se ne nalazi u Rečniku SANU ni u Rečniku Matice srpske. Nema je ni u Vukovom Reniku.

  У средњовековној Србији справљало се и пиво... Пошто су правили пиво манастирима, правили су и себи. Остатак од тог домаћег пива је аловина (оловина), која се справљала од овса и јечма, у јужним и југоисточним крајевима Србије, то је рађено све до најновијег времена.

  Лексикон српског средњег века, С. Ћирковић, Ј. Михаљчић

  Zanimljivo:

  Alovina je jedan od sinonima za kvas:

  Квас это исконно славянский напиток. От Архангельска и до берегов Адриатики, от Урала и до речки Одер люди пьют аловину, киселицу, паровец, кисель, жур. За всеми этими названиями скрывается квас.

  Poreklo reči:

  Iako postoji dovoljno srednjovekovnih  izvora u kojima se pominje alovina, ta reč nije pobliže etimološki ispitana.

  Reč je sveslovenska, javlja se u ruskom kao sinonim za kvas, u bugarskom, …

  slovenački – ol

  crkvenoslov. – olъ

  lit –  alùs

  stprus – alu

  U Srpskom etimološkom rečniku, čija je izrada u toku  (slovo A je završeno) sem gore navedene definicije, nema drugih objašnjenja.

  eng.ale, vrsta piva, svetlog

  alovina značenje poreklo reči

  Kao osnova se navodi – protogermanska reč *aluth-, nepoznatog porekla.

  praindoev.  *alu-t

  norv – øl

  latinski –alumen,  gorko

  The word was borrowed from Germanic into Lithuanian (alus) and Old Church Slavonic (olu).

  Interesantno:

  Srpska reč jalov se izvodi od iste praindoevropske osnove *alu-t.

   Pročitaj: kako je nastala i šta znaći reč – ćulbastija

   Primeri upotrebe:

  Аловина је старословенска реч која је значила пиво начињено домаћом производњом. Начин справљања аловине или домаћег пива исти је код северозападних Бугара, Великоруса, Белоруса и других народа, а као сировина служе јечам, просо и пшеница.

  За оне који не знају некада давно први покушаји прављења пива звали су се але (чита се еил) пива. А да наш народ, има везе са енглеским, треба узети у обзир и чињеницу да за пиво постоји и старосрпска реч – аловина.

  Код нас се у аловину за то не меће хмељ или каква друга трава, што свако вари само за свој дом а не за велику потрошњу, у којој би прилици требама амовина дуго да се одржи. M.Đ. Milićević, Život Srba seljaka

  „Пиво … у пиротском округу зове се аловина. Пеку овас у сачу, који је најпре добро угрејан и мешају дрвцетом … кад се добро раскока меће се у …

  Међутим некада, пре стотину година, употребљавала се аловина (оловина), која се справљала од јечма и овса. То је нека врста киселог пића која се више нигде не справља. Такоће се употребљавала и медовина, …
  Nišavlje: monografija istorijsko-etnografskog karaktera 79. стр.

  Наши стари су знали од алкохолних пића само за вино од грожђа и за аловину или алавину, пиће које су производили од јечма и које је било оно што је данас пиво. Лесковачки зборник VII

  Synonyms:
  pivo
  « Back to Glossary Index