hmelj

   

  praslovenska i starosrpska reč – *xmelь

  ruski – хмел

  Hmelj je kultura  koja se sa istoka širila na zapad, iz Azije ka Evropi, gde je stigla tek početkom naše ere.

  lat. humulus je pozajmljenica iz slovenskih jezika, došla zajedno sa kulturom hmelja i umećem pravljenja piva

  Dovodi se u vezu sa:

  irans.- humala

  av.- haoma

  vedski – soma, mitski opojnni napitak

  finski – humala

  U većini ostalih evropskih jezika, reč za hmelj je izvedena iz latinske reči pošto je i biljka stigla kasnije u odnosu na srpsko i ostala slovenska govorna područja.
  Pivo se nije konzumiralo ni u antičkoj Grčkoj ni u Rimu, tako  da postoji veliki nedostatak reči i izraza, vezanih za tu tematiku, pa i objašnjenja sa etimološkog aspekta, koji uglavnom polaze od ta 2 klasična jezika, zanemarujući pri tomu leksiku koja postoji u srpskom i drugim  slovenskim jezicima od davnina.

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlehobotnica
  Next articletuc muc