dramoser

   

  dramoser je reč koja se sastoji od imenice dramlija i imenovanog glagola

  dramlija:

  –  krupna sačma, krupno zrno za metke lovačkih pušaka; tur. dirhemli; od dram (grč) – 1/400 oke ili 3.207 grama; mera za težinu – Škaljić

   – zrno teško dram krupne sačme sa kojom se puca na zecove – Daničić
  1. dramoser – Vuk (Riječnik, Danica, 1827)

  “… narod srpski nema drugi ljudi osim seljaka. Ono malo Srba, što živi po varošima, kao trgovci … i majstori… zovu se varošani; i budući da se turski nose i po turskom običiaju žive, a uz bune i ratove ili se zatvore s Turcima u gradove , ili s novcima bježe u Njemačku; zato oni  ne samo što se ne broje među narod srpski nego ji i narod još prezire….

  Te trgovce varošane narod zove dramoseri”

  (V.Karadžić Kultura i istorija, V. Stojančevič str 46)

  2. dramoser, dramoserac – tvrdica, cicija

  “… on dosta puta podigne cenu šljivi ili kukuruzu … samo za inat … nekom trgovcu dramoseru I.Andrić; (Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika Matice srpske, 1990)

  • čovek koji s…e po malo na drame, tvrdica (Daničić)

  2. zbog homonimije reč drama u današnje vreme se ne povezuje sa navedenim, izvornim značenjem već ova reč dobija sasvim novo značenje u urbanom govoru:

  dramoser – Tip koji od svake životne situacije pravi dramu, a onda sere li sere…

  Druge primere pogledati na linku – Vukajlija

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articledolina
  Next articleDrina