džibra

  džibra imenica, ženski rod (nema oblik množine)

  značenje reči džibra:

  –  talog, ostatak od grožđa ili drugog voća nakon ceđenja pri proizvodnji alkohola; kom, komina

  – ostatak, talog nakon pečenja rakije;

  – slaba rakija

  Sinonimi:

   komina, mezga (starosrpska reč) , trop, drop

  Reč se nalazi u Vukovom Rečniku

  џи̏бра , -е̄ , ж.  — укисјељена каша од шљива и крушака за печење ракије.

  –   Џибра је преврела, могла би се пећи ракија. Rečnik govora Prošćenja

  Crnotravski rečnik, R. Stojanović:

  џибра ж. фиг. слаба шљивовица

  • Од јутро почне да цуга џибру, па све докле се не утркољи у кревет.

  џиброња м. пеј. онај који пије џибру.

  • Кво му дадеш, тој ће пие џиброња, ич не избира.

  џибросан,-а,-о; фиг. пијан.

  • Дојде наћаске џибросан, ко тој увек што дооди.

  уџибри се – свр. fиг. напије се, нароља се;

  Уџибрил се толко, не мож с език да мрдне

  Pogledaj: kako je nastala reč – raso

  džibra značenje

  Poreklo reči:

  tur. – cibre, istog značenja

  Pročitaj: značenje i poreklo reči dramoser

  Primeri upotrebe:

  „He мо́гу дa пи́јем више ни џи́бр́у, a не ли препе́ченицу” M.Zlatanović, Rečnik

  Немој да пијеш туј џибру.

  Каце су се држале напољу, у дворишту, саме каце мало покривене неповезаним даскама или кукрузном шашом. Тако је и сада врло често. Ту се и џибра пекла. Каце су уз кућу због тога што је и шљивар обично био уз кућу.

  Затим се скине капак са казана, па се из казана копањом избаци џибра, остатак од комине после испечене ракије. Џибра се бацала или поред казана или се носила кући и остављала да се њом зими храни стока, која је врло радо …

  Приликом полагања из њега се најпре „копањом” избаци џибра, па се добро опере и оструже, ако је мало загорео, такво загорело место измаже се добро сланином. Затим се напуни преврелим шљивама или комином.

  Napomena:

   Džibra je i sinonim za lošu rakiju, neprijatnog mirisa i ukusa.

  Ako se talog, koji ostaje nakon pečenja rakije ponovo iskoristi za pravljenje rakije, često uz dodatak šećera, dobija se džibra  koja može biti i veoma opasna za konzumiranje.

  Izvedena reč – džiber

  Synonyms:
  komina
  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index