dignuti (se), dići

   

  praslovenska i staroslovenska reč – dignuti = *dvigati, *dvignoti 

  do 17 veka prisutan oblik dvignuti (vidi P.Skok), oblik sačuvan u imenici podvig

  indev. * dighs – podignuto (utvrđenje, zid)

  strasl. oblik- dvizati

  rus. двигнуть, dvígat, pokrenuti se

  neologizam – dizalica

  indev – *deigh osnova za odrednicu – podignuto, naraslo testo

  eng. – dough

  nem.- Teig, der

  u vezi sa glagolom – podići (na) jedno od tumačenja :

  indev.- *dweighos u osnovi reči

  gotski – daigs

  eng. – twig, grana

  nem. – Zweig, der grana

  bavarski – doag

  drugo tumačenje za ovu odrednicu u nemačkom i engleskom se povezuje sa brojem 2

  indev- *dweigh– sa objašnjenjem da se grane sastoje od više delova, udvostručuju se izdanci

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlezima
  Next articletesto