dignuti (se), dići

  dignuti (se) – glagol

  značenje reči dignuti (se):

  1.  uspraviti, pomeriti iz nižeg položaja u viši; činiti da što bude na višem (visočijem) mjestu nego je prije bilo; cijelo ono što je bilo na nžem mjestu prenijeti na više, podignuti, odignuti, dvignuti Daničić, Rečnik

  2. dignuti (se) promeniti položaj iz nižeg položaja, sedećeg, ležečeg u viši, uspravni

  primeri upotrebe:

  1. Živa pade, mrtvu ju digoše. nar. pesma Vuk

  Diže skute poviše kolena, a rukave poviše lakata. Varadinka Mara, Srpske narodne pesme Vuk

  Pak boluju oba mladoženje: boga moli Janočikinja Jana: digni, bože, Budimliju Jovu, a umori od Erdelja bana! Bog ne sluša gospođe devojke, već on čini što je njemu drago:diže bana, ne diže Jovana. Nar. pjes. Vuk. 2, 637. U ovom primjeru  dignuti od mrtvijeh znači ozdraviti od smrtne bolesti. Daničić Rečnik

  Vide žaba gde se konji kuju pa i ona digla nogu. Nar. posl. Vuk

  Pročitaj: šta znači i kako je nastala reč – napabirčiti

  1. Pa potrča kralju gospodaru:
   „Blago tebe, a i mene kralje!
   „Ja se digoh na visoku kulu,
   „Na odaji ja otvorih vrata,
   „Na jastuku od zmije košulja,
   „U dušeku dobar junak spava …. Zmija mladoženja, narodna pesma

  A soko se diže nebu pod oblake …

  izvedene reči: uzdignuti, podignuti, pridignuti

  Poreklo reči:

  praslovenska i starosrpska reč – dignuti = *dvigati, *dvignoti 

  do 17 veka prisutan oblik dvignuti (vidi P.Skok), oblik sačuvan u imenici podvig

  indev. * dighs – podignuto (utvrđenje, zid)

  strasl. oblik- dvizati

  rus. двигнуть, dvígat, pokrenuti se link

  neologizam – dizalica

  indev – *deigh osnova za odrednicu – podignuto, naraslo testo

  eng. – dough

  nem.- Teig, der

   

  « Back to Glossary Index