busati

   

  busati se, glagol

  busati (se) , značenje reči

  • udarati, tući, lupati najčešće u grudi, glavu

  Busati se u grudi – praviti se važan; hvaliti se

  primeri upotrebe:

  Ovan u toru samo  busa i lupa.

  Vrata zatvorena, kuca, busa, ne oziva se duša. S.M.Ljubiša

  Kad ga vide, stane se busati rukama u prsi.

  U dnu mu se busalo, u srijedi trsalo! Kad se ko  napije; Vuk, rečnik

  Nikoga se ne plašim, kao ni ovi momci, ali ne treba se busati već hvatati protivnika na spavanju.

  Oni ga povedoše pred glavni oltar, gdje se Grgo previjao i busao u grudi, što je ikad mogao. …

  Lako je romantizovati situaciju i busati se u grudi sa daljine.

  Hoćemo li nešto preduzimati ili ćemo sedeti usred Beograda, busati se u grudi i vikati da je prema nama napravda učinjena“, pita se …

  poreklo reči:

  vidi – busen

  U nekim etimološkim rečnicima vezuje se sa italijanskim glagolom bussare, koji je nastao od langobardske reči, odnosno nemačke boßen

  link, eng. beat odnosno indoev. korena *bhau-, udarati

  vidi batati

  Ovakva etimologija je smislena, samo zato što su germanski jezici u teoriji o hronologiji indoevropskih jezika, postavljeni kao stariji od slovenskih, konkretno srpskog jezika.

  Izvesnije je da je u pitanju starosrpski glagol.

  izvedena reč:

  nabusati

  nabusit

  Synonyms:
  udarati, tući, lupati
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebusen
  Next articlebusnuti