bat, batina, batati, Božić Bata

   

  bat, imenica muški rod

  bat, značenje reči

  1. bat – oružje srpskih junaka; topuz, buzdovan

  Bat je praslovenska i opšteslovenska reč i odnosi se na sve što udara a nije oštro, da se s njim seče, ni šiljato da s njim buši.

  ” Ne biješe u početku drugog oružja, sem bata i štapa”

  “Tko je batom udario da batom udaren bude– Daničić, Rečnik

  Nije bat, nego učitelj, koji dete pokori”

  – bat –  topot

  За добрим се коњем бат  чује ;

  Иде за батом   (кад ко што говорисамо за то, што чује од другијех људи) . Vuk, Rečnik

  2. batina, imenica, ženski rod – značenje reči

  isto značenje, kasniji oblik

  Batina ima dva kraja.

  • čin udaranja

  Udarili mu dvadest batina!

  Мали, смири се, добићеш батине.

   

  bat batati Božić Bata
  Božić Bata

  3. batati – hodati uz oslanjanje na štap od slabosti, umora ili tromosti

  Božić Bata štapom bata, nosi suva zlata od vrata do vrata!

  Božić bata na oboja vrata, nosi kitu zlata da pozlati vrata.

   

  Poreklo reči:

  Praslovenska, starosrpska  reč – bat

  indev.reči – *bha; * bheiha; * bhei – biti, udarati

  eng.- beat, batter
  link

  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlečudo
  Next articlezver