budža

   

  1. budža – batina, drvo, palica, kijača

  budžast – nalik na batinu, palicu

  2.    važna osoba, neko ko donosi odluke

  3.      muški polni organ

  Poreklo ove reči se objašnjava kao turcizam što je veoma čest slučaj kod nas. Homonimija postoji : turcizam od arapske reči rupa, jama; arapski gubb – duboka jama, bunar. Izvedena reč – budžak –  ugao, čošak. A.Škaljić Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku.

  Međutim postoje i starosrpske i praslovenske odrednice koje imaju više smisla i u fonetskom a pogotovu u semantičkom smislu.

  bučka – štap

  bućkalo – štap kojim se udara po vodi  da bi se ulovile ribe; bućkalo za soma

  bucati– praslovenski, sveslovenski i strosrpski glagol (razbucati) udarati batinom
  rus. – буцать; бухать
  bučka – sud u kome se mleko udara da bi se razdvojilo maslo (puter) od mleka

  bučkati, bućkati – razbijati mleko, udarati štapom po mleku

   

  Synonyms:
  štap
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articleNeda
  Next articlebućkuriš