budža

  budža, imenica, ženski rod

  značenje reči budža:

  1. budža – batina, drvo, palica,

  budžast – nalik na batinu, palicu

  1. osoba koja je važna u nekoj oblasti, važna osoba, neko ko donosi odluke; najčešće ko ima para ili je na položaju; budžovan

  2. predmet malo većeg obima od okolnog

  3. muški polni organ

   

  Primeri upotrebe:

  1.Sa sobom su nosili zvonca, medenice, klepetuše, stare kante, testije, vatralje, tojage, budže kojima se mogla podići velika buka.

  1. Nedavno sam čuo da je neki Nemac inače budža u automobilskoj industriji kupio jedan modal automobila Tesla

  3.Na primer, budža koja se nalazi na punjaču za vaš laptop. Ispostavlja se da ima svrhu. I nije ekskluzivno namenjena laptopovima, imaju ih i neki miševi i tastature.

  4.Smeje se ona, vidi da mi se napravila budža u pantalonama

  Poreklo reči:

  Poreklo ove reči se objašnjava kao turcizam što je veoma čest slučaj kod nas.

  Homonimija postoji :

  turcizam od arapske reči rupa, jama; arapski gubb – duboka jama, bunar.

  Izvedena reč – budžak –  ugao, čošak.

  A.Škaljić Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku

  Međutim postoje i starosrpske i praslovenske odrednice koje imaju više smisla i u fonetskom a pogotovu u semantičkom smislu.

  bučkaštap

  bućkalo – štap kojim se udara po vodi  da bi se ulovile ribe; bućkalo za soma

  bucati– praslovenski, sveslovenski i strosrpski glagol (razbucati) udarati batinom

  rus.буцать; бухать

  bučka – sud u kome se mleko udara da bi se razdvojilo maslo (puter) od mleka

  bučkati, bućkati – razbijati mleko, udarati štapom po mleku

  Pogledaj: kako je nastala reč – džezva

   

  Synonyms:
  štap
  « Back to Glossary Index