bubreg

  bubreg, imenica, muški rod

  Značenje reči:

  unutrašnji parni žlezdani organ u kičmenjaka, koji izlučuje mokraću

  Reč se nalazi u Vukovom rečniku, sinonim bubalo.

  Dobro mu je kao bubregu u loju.

  Poslovice, Daničić, 18

  Poreklo reči:

  turcizam preuzet preko staroslovenskog jezika

  Reč bubreg se nalazi u crkvenoslovenskom jeziku.

  Važno:

  Potrebno je napraviti razliku između turcizma i osmanizma:

  da su najstariji oni turcizmi koji su prispeli preko staroslovenskog jezika, očemu svedoči njihova velika prilagođenost srskohrvatskoj jezičkoj strukturi. Među njima nailazimo, recimo, na takve koji su primili dijalekatske diferncijacije na pr. … bubreg

  Turske pozajmice neosmanskog porekla, M.Adamaović, Naš jezik, knjiga XVII, 1968/9

  Dakle, pravi turcizmi su one reči, kojih nema puno u srpskom jeziku, procena – nekoliko desetina, a dospeli su u srpski jezik mnogo pre osvajanja Turaka – osmanlija.

  Osmanizmi su u stvari one reči koje se imenuju turcizmima a koji su preuzeti u vreme vladavine Turaka Osmanlija

  Reč bubreg se prvi put u pisanom obliku javlja u 16. veku.

  praturski – *bögrek

  turskiböbrek

  azerb. böyrək

  kazački – бүйрек (büirek)

  bubreg poreklo reči
  bubreg poreklo reči

  Interesantno:

  Ruska reč za bubreg je почка.

  Preobraženski u svom etimološkom rečniku navodi slodeću mogućnost:

  reč izvodi od glagola puknuti

  U srpskom jeziku postoji glagol bubriti – povećavati svoj obim, oticati, naduvavati se, koji se izvodi iz reči bubreg.

  Da li postoji mogućnost da veza ide u suprotnom smeru, za sada bez dalje potvrde.

  Pročitaj: kako je nastala reč – dlan

  Primeri upotrebe:

  Prema zdravstvenom stručnjaku, bubreg i jetra jedan su od moćnih telesnih organa. Bubrezi i jetra rade zajedno kako bi osigurali nesmetan rad našeg telesnog sistema. Bubrzi su organi koji uklanjaju otpad iz tela.

  Бубрези много често оболе од прекомерног лучења. Њих и онако разорава алкохол, али алкохол на њих штетно утиче и на други начин. Ко много пије, он, као што сам казао, уноси у своје тело с алкохолом и много воде.

  Jednom se odvijao molitveni sastanak na kome su molitve bile usmerene ka bratu kome je bilo potrebno donirati bubreg. Prisutni na sastanku su izražavali ljubav prema bolesnom bratu i želju da nastavi da živi uz …

  « Back to Glossary Index