anksioznost

  anksioznost – imenica, ženski rod

  značenje reči anksioznost:

  – osećanje straha, stepnje, teskobe, uznemirenosti
  – patološki strah, zebnja, strah od života

  anksioznost značenje poreklo reči

  poreklo reči:

  lat. – ānxius, ānxia, teskoba

  u osnovi glagol:

  lat. – ango, angere, stezati, pritiskati, izazivati bol

  praindoevrop. – *angh-

  Interesantno objašnjenje u Online Etimology Dictionary:

  1620s, “greatly troubled by uncertainties,” from Latin anxius “solicitous, uneasy, troubled in mind” (also “causing anxiety, troublesome”), from angere, anguere “to choke, squeeze,” figuratively “to torment, cause distress” (from PIE root *angh- “tight, painfully constricted, painful”). The same image is in Serbo-Croatian tjeskoba “anxiety,” literally “tightness, narrowness.”

  Pročitaj: kako je nastala i šta znači reč – pregalaštvo

  primeri upotrebe:

  Најчешће се појављује: а) прекомерна анксиозност уз свесно избегавање свих доживљаја који би могли изазвати напетост (психолошка енкапсулација према Курту Левину), б) прекомерна анксиозност уз декомпензовану одбрану …

  V, Jerotić, Neurotične pojave našeg vremena

  Anksioznost je uobičajeni problem povezan s mnogim medicinskim i hirurškim stanjima, kao i primarni simptom kod mnogih psihijatrijskih poremećaja.

  Са практичног становишта, за старешине је важно да знају да анксиозност, као начин реаговања, може трајати и дуго, али и да њени знаци могу нестати за око петнаест дана стационарног третмана.

  Анксиозност! – одахну он са задовољством чо- века који је у емисији телевизијског квиза »Покажи шта знаш!« препознао отпрве Вука Карацића по дрвеној нози и рајснегли којом је причвршћивао чарапу, …

  Pogledaj: šta znači reč – arhetip

  Teorije anksioznosti i straha — Neutralni stimulusi, koji su relevantni za opisanu situaciju, ili deluju na osobu u toj situaciji, mnogo pre će razviti fobične kvalitete nego slabi i irelevantni stimulusi.

  Готово једнака анксиозност присутна је код људи који држе прст на дугмету за активирање тзв . нуклеарног одбрамбеног система и људи …

  Друга димензија је блага анксиозност , која се провлачи кроз цело Софоклово дело . То одржава читаоца — гледаоца у сталној напетости , а управо тако уметност и мора да делује .

  Synonyms:
  teskoba, zebnja
  « Back to Glossary Index