amandman

  amandman, imenica muški rod

  značenje reči amandman:

  • poboljšanje, dodatna ispravka, dopuna; dodatak već postojećem zakonskom aktu kojim se on dopunjuje ili ispravlja

  Primeri upotrebe reči:

  Član 157. U pretresu predloga zakona može učestvovati i predstavnik Izvršnog veća, predlagati amandmane i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima.

  Pročitaj: subverzivan – poreklo i značenje reči

  Grupa od 40 organizacija civilnog društva apelovala je danas na poslanike u Skupštini Srbije da podrže amandman koji utvrđuje da se prava građana na zaštitu podataka o ličnosti mogu ograničiti isključivo na osnovu zakona.

  Ministarstvo pravde objavilo je danas na svom sajtu amandmane na Ustav Srbije u oblasti pravosuđa, koji su usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije.

  Bonus:

   

  amandman erudita značenje reči

  Poreklo reči amandman:

  franc. amendement – poboljšanje, ispravka, od 13. veka link

  latinski:

  emendareex, izvan, pre + menda, greška

  Synonyms:
  dopuna
  « Back to Glossary Index