paša

  paša – turski dostojanstvenik, rang generala osim u duhovnoj hijerarhiji; uvek se stavlja iza imena; Škaljić, Turcizami

  baša – stariji oblik reči paša. Etimologija reči nije sasvim razjašnjena. Verovatno dolazi od tur. baš – aga, što doslovno znači najstariji brat (baš – glava,  aga – stariji brat/ gospodin, strešina, dopuna A.D.) U zapadnim izvorima upotreblajva se često umesto reči paša, iako pisci često pokušavaju da ta dva oblika razlikuju. Od XVIII veka upotrebljava se samo oblik paša, dok je reč baša postal titular za svakog janičara.

  vidi -baš

  paša – (od: baš – glava i aga – zapovednik, starešina) titular, koja je davana najvišim turskim, vojnim i  upravnim funkcionerima; Radovan Samardžić, Beograd i Srbija u spisima francuskih savremenika XVI-XVII vek; rečnik termina

  paša –  1) od dva tuga (konjska repa) t.j. zapovednik i gospodar od jednoga grada i  njegove  nahije, n. p. Zvornički paša, Šabački i.t.d. 2) Od tri tuga t.j. vezir i gospodar od čitavog jednog pašaluka gdje ima više gradova i nahija, n.p. Bosanski (ili Travnički) paša, Biogradski i.t.d. Vuk, Rečnik

  Tags: turcizam
  « Back to Glossary Index
  SHARE
  Previous articlebaš
  Next articlebroć